Fuat Nimani flet për Kushtetuten

January 7, 2008   | Shoqëria / Društvo

http://video.google.com/videoplay?docid=-1117244943639603747

Nimani: Në kushtetutën e re kërkojmë përfaqësim proporcional të pakicave

Fuat Nimani: Pikërisht ministria për të drejtat e njeriut dhe të pakicave ka organizuar një tryezë të rrumbullakët lidhur me të drejtat e pakicave në kushtetutën e re të Malit të Zi. Drafti i dhënë nga parlamenti i Malit të Zi duket që nuk i plotëson ata nevojat dhe kerkesat e pakicave, por natyrisht duhet ditur, që kjo projektkushtetutë është në shqyrtim publik dhe unë mendoj, që kjo projektkushtetutë do të pesojë ndryshime radikale në pikëpamje të përmirësimit në çdo pikëpamje e në veçanti për të drejtat e pakicave. Duhet të zgjidhet problemi i tyre konform normave ndërkombëtare.
Fuat Nimani: Të drejtat kolektive janë shumë të rëndësishme për pakicat në tërësi dhe në veçanti për pakicën shqiptare si autoktone dhe specifike në kuadër të Malit të Zi. Pra ne kërkojmë që patjetër të jemi të p[rfaqësuar në të gjithë nivelet e pushtetit si atij vendor, si atij republikan konform përqindjes së përbërjes së popullsisë shqiptare, që do të thotë prezantimi proporcional në strukturat e pushtetit. Njëkohësisht kërkojmë që neni 23 dhe neni 24, bëhet fjalë për ligjin për të drejtat e popujve pakicë, të cilët bëjnë fjalë kryekeput për mandatet e garatuara për pakicat. Këto janë çështjet kryesore, të cilat patjeter duhet të jenë të mbështetura dhe të normuara në kushtetutën e re.
Fuat Nimani: Për shqiptaret në Mal të Zi ne duhet të kemi 4 mandate, që do të thotë 2 plus 2, sepse deri tani kemi patur dy mandate dhe plus duhet të jenë dy mandate të garantuara. Ku për mandatet e grantuara do të bëjnë një garë vetë subjektet politike nacionale shqiptare, çka do të thotë që ajo parti, që gezon autoritet në elektoratin shqiptar ajo do të marrë mandate maksimale. Prandaj unë mendoj që është një kërkesë jashtëzakonisht reale, nuk është kërkesë maksimale, është praktikë evropiane, që zbatohet dhe aplikohet në disa shtete, siç është Sllovenia, siç është Kroacia. Andaj këtë eksperience të këtyre shteteve duhet patjetër ta inkorporojmë edhe ne kushtetutën e re, duke ditur se pakicat me 21 maj 2006 kanë treguar një seriozitet dhe pjekuri politike, duke mbështetur projektin e pavarësisë së shtetit të Malit të Zi.
Fuat Nimani: Për çështjet thelbësore pakicat kanë një konsensus të plotë, që do të thotë se askujt nuk i pengon perfaqësimi proporcional dhe askujt nuk i pengon që të kemi mandatë të garantuara në parlamentin e ardhshëm të Malit të Zi.