Monako na jugu Jadrana

January 12, 2008   | Turizmi / Turizam

Vlada veliko interesovanje za ulaganja u izgradnju turisti?kih objekata na prostoru Velike plaže u Ulcinju.

Sa izuzetno lijepom obalom i planinama Crna Gora ima veoma veliki turisti?ki potencijal. Ocjene turisti?kih poslenika su da Crna Gora ima sve predispozicije da bi mogla da postane novi Monako. U prilog tome govori i ?injenica de je tokom 2007. godine Crnu Goru posjetilo 1,3 miliona turista, i da je od turizma ostvarena dobit od 540 miliona eura. “Tokom ljetnje sezone 2007. godine bilo je najviše stranaca u istoriji Crne Gore. To su podaci koji ohrabruju i ukazuju da se nalazimo na dobrom putu”, saopštili su u ministarstvu turizma i zaštite životne sredine.
Vlada Crne Gore je naglasila da do po?etka juna 2008. godine, odnsono do po?etka naredne ljetnje turisti?ke sezona mora biti završeno oko 60 projekata, kako bi se riješili problemi vodosnabdijevanja crnogorskog primorja, prebukiranost plaža, kao i problemi putne i komunalne infrastrukture.Na crnogorskom primorju prodato je hiljade i hiljade kvatdrata nekretnina i zemljišta. Posljednjeg mjeseca prošle godine Vlada je donijela predlog Zakona o svojinskim odnosima kojim ?e se omogu?iti strancima da postanu vlasnici zemljišta u Crnoj Gori. “O?ekjemo da ?e nakon usvajanja ovog predloga rast direktnih stranih investicija biti još ve?i, kao i da ?e porasti interesovanje na tržištu nekretnina”, najavili su iz crnogorske Vlade.
Do sada su u kupovini nekretnina na crnogorskoj obali dominirali Rusi. Me?utim, za lokacije širom Crne Gore nijesu zainteresovani samo investitori iz Rusije. Podsje?amo da su Slovenci sagradili hotel na Svetom Stefanu, dok je britanska kompanija Bepler i Jakobson investirala u izgradnju i adaptaciju turisti?kih objekata u Kolašinu.
Ipak, mnogi smatraju da je najve?i posao sklopljen sa kanadskim biznismenom Piterom Mankom koji je kupio tivatski Arsenal. Na ovom prostoru gradi?e se ogromna marina. “Mi pravimo potpuno novu privrednu delatnost koja ?e omogu?iti Crnoj Gori da se takmi?i sa najuspešnijim marinama za jahte u Sredozemlju,” kazao je prilikom kupovine Arsenala Mank.
Nedavno je Vlada Crne Gore usvojila Strategiju lokacije Arsenal – Tivat i Odluku o donošenju studije lokacije Arsenal – Tivat. Porto Montenegro ?e biti najve?a marina za mega jahte na Mediteranu, koja ?e mo?i da prihvati 150 mega jahti dnevno. Najavljeno je da ?e Porto Montenegro biti marina koja ?e mega jahtama tokom ?itave godine obezbjediti vezove, kao i usluge snabdijevanja i popravki, što ?e je u?initi atraktivnom turisti?kom destinacijom za cijelu godinu.
U Strategiji lokacije Arsenal-Tivat se navodi da se ?ekuje direktno i indirektno stvaranje pet hiljada novih radnih mjesta, 500 miliona eura stranih direktnih investicija, kao i 22 miliona eura poreskih prihoda. Osim toga, nije nepoznato da vlada veliko interesovanje za ulaganja u izgradnju turisti?kih objekata na prostoru Velike plaže u Ulcinju.
Da Crna Gora postaje sve atraktivnija turisti?ka destinacija govori i podatak, saopšten karjem oktobra prošle godine, da je najprestižniji i najpoznatiji svjetski turisti?ki vodi? Lonely Planet objavio Blue List sa 30 najatraktivnijih turisti?kih destinacija u koje se “mora oti?i” tokom 2008. godine, me?u kojima je i Crna Gora.
Turisti?ki vodi? Lonely Planet izlazi na svim kontinentima i usmjeren je na promociju najatraktivnijih destinacija u svijetu. Svakog mjeseca preko pet miliona ljudi koji redovno putuju posjeti web prezentaciju Lonely Planet-a i njihove preporuke koristi u planiranju budu?ih putovanja.

8