Opozicija o deklaraciji dua kojom se traži nezavisnost Kosmeta,i izjave lidera te partije

February 5, 2008   | Lajmet / Vijesti

Šta Milo misli,Dinoša zbori
Dio opozicionih partija kritikovao je ju?e stav lidera Demokratske unije Albanaca Ferhata Dinoše da ?e ovo biti godina nezavisnosti Kosova i Metohije. Opozicionari su osudili i Deklaraciju, usvojenu na izbornoj skupštini DUA, kojom se traži da Kosmet što prije dobije nezavisnost. Kako naglašavaju, pošto je DUA u savezu sa vladaju?im strankama, dok se one ne ograde, Dinošinu izjavu i sadržaj Deklaracije smatra?e i stavom vladaju?e koalicije.
Portparol Srpske liste Dobrilo Dedei? kazao je da je DUA ” organski i neraskidivi dio režima u Crnoj Gori”. On dodaje da Dinoša i njegova stranka tvore parlamentarnu ve?inu i dijele vlast, od republi?kog do lokalnog nivoa, sa DPS-om, SDP-om i HGI.
– Lider DUA na strana?koj skupštini pružio je punu i otvorenu podršku politici za koju se zalaže DPS i istovremeno najavio godinu Albanaca i nezavisnog Kosmeta. Nimalo slu?ajno, ali veoma vješto i aktivno koordinisano. Dinoša, aktivni participant u izvršnoj vlasti, ne iznosi uvijek li?ne ili strana?ke stavove, ve? ?esto ili konstantno govori iz glave cijelog antisrpskog režima. Uvjeren sam da Dinoša, koji poslednjih godina daje konstantnu ideološku boju koaliciji ?iji je ?lan, ponovo izigrava prethodnicu Mila ?ukanovi?a. Šta Milo misli, Farhat saopštava. Šta Milo radi, Ferhat podržava – rekao je Dedei?.
Rezolucija o Kosovu i Metohiji, isti?e on, kojom maše Ferhat Dinoša u sred Crne Gore “pokazatelj je da su predstoje?i predsjedni?ki izbori šansa da se mijenja poredak stvari na našem prostoru i da se gra?ani, pogotovo Srbi i Crnogorci, suprotstave pogubnoj zvani?noj politici. Tradicionalna Crna Gora je, podvla?i Dedei?, istorijski i državno utemeljena na kosovskoj misli i okrenutosti Crnogoraca i Br?ana svojoj duhovnoj i nacionalnoj kolijevci.
– Nažalost, danas se kroz Ulcinj i Podgoricu maše nekim drugim zastavama i ideologijama koje su prkosne Njegoševoj i ideologiji Svetog Petra Cetinjskog- zaklju?io je Dedei?.
I poslanik Socijalisti?ke narodne partije Aleksandar Damjanovi?, koji je kao gost prisustvovao skupu na kojem je usvojen pomenuti dokument, ukazao je na ?injenicu da je DUA dio aktuelne vlasti.
– Kao predstavnik SNP-a, koja je pozvana kao gost, imao sam priliku da se protokolarno obratim u?esnicima Skupštine DUA. U svom obra?anju sam, pred cijelom Izbornom skupštinom, podvukao da SNP i DUA imaju potpuno suprotan stav u odnosu na rješavanje kona?nog statusa Kosova i Metohije. Za razliku od mene, drugi u?esnici, iako su pred sobom imali kompletan materijal pripremljen za Skupštinu DUA, nisu našli za shodno da se u ovom kontekstu osvrnu na deklaraciju kojom se traži nezavisnost Kosmeta – rekao je Damjanovi?.
Portparol Narodne stranke Slaviša Guberini? kazao je da javnosti nijesu nepoznati Dinošini stavovi i zalaganja za raspar?avanje Srbije. Podsjetio je na ?uvenu izjavu lidera DUA u parlamentu, nakon eskalacije albanskog nasilja na Kosmetu “Ko se ne osveti, taj se ne posveti”.
– Problem je to što je DUA u koaliciji sa partijama na vlasti. Zbog toga bismo rije?i Dinoše i sadržaj deklaracije koju su usvojili, mogli tretirati kao stav portparola vladaju?e koalicije. O?ekujemo da se DPS odredi prema stavu svog koalicionog partnera. Ako to ne u?ini, smatra?emo ovo još jednom potvrdom da zvani?na Crna Gora podržava pravno nasilje u vidu raspar?avanja teritorije me?unarodno priznate države Srbije, što je strašno – poru?io je Guberini?.
Zalaganja DUA i njenog lidera kritikovao je i portparol DSS-a Matija Nikoli?. On je ocijenio da je “povratak Mila ?ukanovi?a na politi?ku scenu dio scenarija da režim prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
– Najprije je bila pri?a o neutralnosti, ali je upravo ?ukanovi? prije nekoliko dana saopštio da ?e Crna Gora priznati nezavisno Kosovo kad i ostale evropske države. U tome vidimo izjavu Dinoše kao partnera DPS-a u vlasti, da misli da je ovo godina nezavisnosti Kosova – kazao je Nikoli?.
U DSS-u su, naglasio je on, potpuno uvjereni da rješenje za koje se DUA zalaže ne bi usre?ilo ni Albance u Crnoj Gori, jer bi nezavisnost Kosmeta destabilizovala ?itav region. DSS je, zaklju?uje Nikoli?, žestoko protiv tog scenarija i svim politi?kim sredstvima ?e se boriti da do toga ne do?e.
V.R.

Umjesto crnogorske – albanska himna

Izborna skupština DUA nije, kako je uobi?ajeno za sli?ne skupove stranaka koje djeluju na politi?koj sceni Crne Gore, po?ela intoniranjem crnogorske himne. Umjesto uz himnu države u kojoj žive i gdje su dijelom na vlasti, delegati izborne skupštine DUA odslušali su samo sve?anu pjesmu susjedne, a njima mati?ne države -Albanije. Iako su predstavnicima vlasti “puna usta” kritika zbog nepoštovanja državnih simbola Crne Gore, a posebno himne, niko nije reagovao. Ignorisanju jednog od državnih simbola Crne Gore nije se, kako saznajemo, usprotivio ni politi?ki direktor DPS-a Predrag Sekuli?, iako je bio me?u zvanicama. To nije u?inio ni šef lokalnog SDP-a Selim Resulbegovi?.

Stav DPS-a nepromijenjen

Portparol DPS-a Rajko Kova?evi? rekao je da “sve partije imaju pravo na autonomne stavove o konkretnim pitanjima”. U DUA su, tvrdi on, vjerovatno skloniji da eksplicitno saopštavaju svoje stavove.
– Zvani?an stav Crne Gore i DPS-a jeste podrška svemu što dogovore Beograd i Priština, uz posredovanje me?unarodne zajednice. Priželjkujemo održivo rješenje kosovskog pitanja, koje ?e obezbijediti stabilnost regiona, bez namjere da prejudiciramo kona?an status. Smatramo da ovakav stav, koji se ni u ?emu nije promijenio, najviše doprinosi iznalaženju održivog rješenja – saopštio je Kova?evi?.

bardhi-dinosha.jpgBardhi: Jedno pri?aju, drugo rade

Lider Demokratskog saveza Mehmet Bardhi kazao je da nije siguran da se DUA uistinu zalaže za ono što je rekao njen predsjednik Ferhat Dinoša. – U ozbiljnim partijama politi?ka opredjeljenja zasnivaju se na programskoj orijentaciji. Nijesam siguran da li se DUA zalaže za ovo što Dinoša kaže, jer oni jedno pri?aju a rade suprotno. Oni su dio vlasti i zbog privilegija nemaju hrabrosti da je napuste – tvrdi Bardhi.

www.dan.cg.yu