Director of the Center for Strategic Studies Janusz Bugajski says Montenegro could join NATO in the next few years.

February 11, 2008   | Politika

Bugajski told Podgorica daily Republika that it seemed “likely” that Croatia, Macedonia and Albania would be invited to join NATO at the alliance’s April summit in Bucharest.
According to the analyst, it will be important for NATO to send a signal from that summit that the doors to the alliance are still open to the remaining European countries, including Montenegro.
Asked whether NATO was interested in establishing a base in Montenegro, he said that the alliance “doesn’t require big bases,” though it could be interested in setting up “new logistical points in south-east Europe, facilities for rotation, training and leave.”

“Montenegro could become a good location and such an arrangement would certainly help the Montenegrin economy,” Bugajski concluded

  • Januš Bugajski kaže da Crna Gora na samitu u Bukureštu ne?e dobiti poziv za ?lanstvo u Alijansu

U NATO za par godina
PODGORICA – Crna Gora ne?e dobiti poziv za ?lanstvo u NATO na aprilskom samitu u Bukureštu, a ?lanica Sjevernoatlanske alijanse mogla bi postati u narednih nekoliko godina – smatra direktor vašingtonskog Centra za strateške internacionalne studije Januš Bugajski.
Kako je naveo, u ovom momentu izgleda vjerovatno da ?e samo tri zemlje biti pozvane – Hrvatska, Makedonija i Albanija.
– Ipak, bi?e važno za NATO da pošalje signal da vrata ostaju otvorena ostalim evropskim državama, uklju?uju?i Crnu Goru kada krenu u proces pristupanja – rekao je Bugajski za Republiku.
– Ovaj proces mora da uklju?i Akcioni plan za ?lanstvo u NATO koji ?e pozicionirati Crnu Goru na put ka punom NATO ?lanstvu, u toku sljede?ih par godina – dodao je Bugajski.
Osvr?u?i se na vojne reforme naše države, on je kazao da Crna Gora ostvaruje progres u reformama odbrane, i u oblastima kao što su obrazovanje i trening civilnog i vojnog osoblja.
– Tako?e se sprovodi detaljna revizija strategije odbrane i razvija dugoro?ni razvojni plan svog bezbjednosnog sektora. Program u?eš?a Crne Gore u NATO-vom Partnerstvu za mir ?e tako?e omogu?iti Podgorici da razvije i modernizije svoje snage i u?ini kompatibilnim sa NATO-m – kazao je Bugajski.
Upitan da prokomentariše ?injenicu da u ovom trenutku svega 36 odsto gra?ana Crne Gore podržava NATO integracije, on smatra da ?e se ta podrška pove?ati kada se strateške, politi?ke i ekonomske koristi pristupanja budu bolje objašnjavali javnosti.
– Druge zemlje imale su sli?ne niske cifre, kada im javnost generalno nije znala o evoluciji NATO-a. Bi?e važno da Vlada i nevladine organizacije objasne zna?aj Alijanse – kazao je Bugajski.
On je naveo i da je prerano re?i da li treba da bude referenduma ili parlamentarnog glasanja o NATO ?lanstvu, iako se o?ekuje da zemlje kandidati pokažu da imaju ve?insku podršku me?u stanovništvom za napore da u?u u NATO.

Ž.R.-I.M.

Ne?e baze, ali ho?e logisti?ka podru?ja

Upitan da li bi NATO mogao da bude zainteresovan za baze u Crnoj Gori, Bugajski je kazao da Alijansa ne zahtijeva velike baze, ali može za postavljanje novih logisti?kih ta?aka u jugoisto?noj Evropi, objekata za rotaciju, trening i odmor trupa. – Crna Gora može postati dobra lokacija i takav aranžman bi sigurno koristio crnogorskoj privredi – rekao je on. Shefer: NATO otvara vrata
Generalni sekretar NATO Jap de Hop Shefer izjavio je da je samit te Alijanse, koji ?e u aprilu biti održan u Bukureštu, prilika da NATO otvori vrata za sve zemlje regiona, a posebno za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Shefer je u razgovoru sa crnogorskim ministrom inostranih poslova Milanom Ro?enom, na skupu o bezbjednosnoj politici u Minhenu, ocijenio da su Crna Gora i BiH jasno pokazale da ne žele da ostanu van NATO. Visoki ameri?ki funkcioner Danijel Frid i šef rumunske diplomatije Andrijan ?iorjanu su, tako?e, u razgovoru sa Ro?enom, potvrdili da ?e te zemlje podržati Crnu Goru na njenom putu ka evroatlantskim integracijama. Ro?en zajedno sa crnogorskim ministrom odbrane Borom Vu?ini?em u?estvovao je na Konferenciji o bezbjednosnoj politici u Minhenu.