Gradnja panoramskog lifta ispod zidina Starog grada u Ulcinju bi?e završena u aprilu

February 13, 2008   | Turizmi / Turizam

Jedinstven u Evropi

ULCINJ – Gradnja panoramskog lifta ispod zidina Starog grada u Ulcinju bi?e završena tokom aprila. Investitor kompanija „Real Estate & Co” u ovaj projekat uloži?e 300.000 eura, a to je zapravo realizacija stare pri?e još iz 1982. godine, kada je urbanisti?kim projektom Stari grad bila predvi?ena gradnja vertikalne komunikacije.
Direktor kompanije „Real Estate” Gani Resulbegovi? kaže za Republiku da postavljanje lifta ne?e narušiti ambijentalnu cjelinu, te da ?e se strogo pridržavati svih konzervatorskih uslova dobijenih od Republi?kog zavoda za zaštitu spomenika. Postavljenje betonske plo?e uz stijenu, bilo je neophodno iz bezbjednosnih razloga, ali i ona ?e biti obložena kamenom. Lift ?e biti izgra?en od ?elika, stakla, drveta i kamena.
– Zbog trošnih stijena došlo je do dodatnih investicija, ne treba nikog da brinu betonske plo?e, jer ?e biti obložene kamenom. O o?uvanju ambijenta vodi?emo ra?una – isti?e Resulbegovi?.
Panoramski lift visine 36 metara vodi do pasarele, ?ija je gornja ta?ka na 43. metru – na samom prilazu palati ‘Venecija’.
Gradnjom lifta kompanija ‘Real Estate’ prevashodno je imala cilj da Stari grad približi potencijalnim turistima, starijim ljudima, hendikepiranim osobama, ali i Ulcinjanima, koji, kako navodi Resulbegovi?, jako malo poznaju Stari grad.
– S ponosom isti?emo da je naš Stari grad najviso?iji na Jadranu, a opet s druge strane jako malo ga posje?ujemo, upravo zbog visine i terena. Sigurno 60 odsto naših sugra?ana ne poznaje Stari grad, što nije dobro. Gradnja lifta omogu?i ?e lakši pristup, kako mještanima, tako i turistima – kazao je Resulbegovi?.
Gradnja lifta ima i ekonomsku pozadinu, dodaje naš sagovornik, pojašnjavaju?i da ?e lift olakšati prilaz do apartmatskih jedinica kompanije ‘Real estate’ – Dvora Balši?a i palate “Venecija”.
– Mjere sigurnosti su u prvom planu i o tome posebno vodimo ra?una. Lift ?e imati tri nužna izlaza, bi?e pri?vrš?en i na dvije sajle, u slu?aju nestanka struje lift se automatski vra?a do mjesta s kojeg je krenuo – pojašnjava on.
Resulbegovi? je siguran da ?e lift biti ponos Ulcinja, ali i Crne Gore, samim tim što je ova gra?evina jedinstvena u Evropi, a sli?an panoramski lift može se vidjeti jedino u Peruu.
Resulbegovi? je još istakao da ?e pristup liftu biti slobodan, odnosno potpuno besplatan, prvu godinu, te da ?e biti pod stalnom kontrolom lift boja.

S. Gani?