SO Ulcinj zasjedala redovno i vanredno

February 13, 2008   | Politika

Komisija bez predstavnika Srba

ULCINj – Skupština opštine Ulcinj po prvi put u parlamentarnoj istoriji okon?ala je ju?e dvije sjednice. Na redovnoj ve?inom glasova odbornika Koalicije „Za evropski Ulcinj? usvojene su tri preostale ta?ke dnevnog reda: Nacrt odluke o utvr?ivanju naknade za ure?enje gradskog gra?evinsko zemljište, predlog odluke o komunalnom redu i predlog odluke o uslovima i na?inu organizovanja djelatnosti i održavanju javnih površina. Na vanrednoj sjednici ekspresno je izabrana nova Opštinska izborna komisija.U redovnom dijelu zasjedanja nije bilo mnogo polemike i trošenja vremena jer je rasprava o pomenutim ta?kama završena još na sesiji krajem januara, ali se zbog napuštanja sjednice od strane odbornika opozicionih partija i nedostatka kvoruma za glasanje parlamentarne ve?ine, izjašnjavanje dogodilo tek ju?e. Sa druge strane vanredna sjednica lokalnog parlamenta završena je u naelektrisanoj atmosferi iako je pred odbornicima bila samo jedna ta?ka dnevnog reda – izbor nove Opštinske izborne komisije. Naime, opozicione partije smatrale su da pored partija na vlasti DPS, SDP i DUA, te dvije najja?e opozicione Force i DSA mjesto u OIK treba da dobiju Srpska lista ili SNP. Tu ideju, pored Force i DSA, podržao je odbornik Srpske liste Dušan Androvi? koji je istakao da bi zbog multietni?nosti vladaju?a koalicija trebalo da napravi ustupak, i kako je kazao, na djelu pokaže demokratski kapacitet kojim se hvali. Taj predlog su DPS, prije svih, do?ekali „na nož? isti?u?i i da je zakon po tom pitanju jasan i ne predvi?a tako nešto. Uz to tuma?enje odbornik DPS-a Boro Bašovi? je u jednoj od polemika sa odbornikom Srpske liste kazao kako DPS-u ne pada na pamet da u OIK bira „one koji su bili protiv države?. Uslijedila su burna reagovanja iz opozicije. Odbornik SNP-a Andrija ?etkovi? kazao je da ta partija nije niti ?e ikada biti neprijatelj Crne Gore. – To što mi imamo politi?ki stav da nam je bolje u zajednici sa Srbijom ne zna?i da smo državni neprijatelji. To su podmetanja najgore vrste – kazao je ?etkovi?. Sli?no mišljenje iznio je i Dušan Androvi? koji je još dodao „da su po DPS neprijatelji svi oni koji ne misle kao oni?.Albanske partije tako?e su kritikovale Bašovi?a i osudile njegovu konstataciju o državnim neprijateljima.Izborna komisija je na kraju izabrana ve?inom glasova vladaju?e koalicije. Ovo opštinsko tijelo broji 14 ?lanova uklju?uju?i predsjednika, sekretara i njihove zamjenike.

M.K. Sastav OIK-aPredsjednik Opštinske izborne komisije je Pjetar Ljulj?uraj, Mejreme Sulji? je zamjenik, Feriz ?erani? sekretar, Rajko Filipovi? zamjenik. Nail Redža je ?lan, Cano Katana zamjenik, Nedžad Avdiu ?lan, Be?o Zoti zamjenik, ?or?e Pep?onovi? ?lan, Kaplana Mu?aj zamjenik, Jakup Muratovi? ?lan, Gzim Hadžibeti zamjenik i Hajro Hajdari ?lan, a Basri Lika zamjenik. Svi ?lanovi su po struci pravnici.