Holaj ponudio ostavku

February 14, 2008   | Politika

Ulcinj – Višemjese?na kriza u Partiji demokratskog prosperiteta kulminirala je proteklog vikenda na sjednici Glavnog odbora kada je lider stranke Amir Holaj, ostavši u manjini, ponudio ostavku.
Više izvora “Vijesti” iz PDP-a, kazali su da su sjednicu, koja je trajala više od 8 sati, obilježili žestoki verbalni dueli Holaja i predsjednika SO Ulcinj i visokog funkcionera te partije Muhameta Nike, predvodnika dviju suprotstavljenih struja.
Sagovornici “Vijesti” ocjenjuju da je sada teško predvidjeti da li ?e do?i do rascjepa u stranci, ali su sigurni da je više nego izvjesno da je PDP na pragu vanrednog kongresa.
Nika je u pisanoj izjavi “Vijestima” kazao da je na sjednici ve?inom glasova konstatovano da odbornici te partije dužnost obavljaju u skladu sa ranije usvojenim preporukama i stavovima GO i potvrdio da je Holaj ponudio ostavku.
“Na sjednici je donijeta i odluka o nastavku pregovora sa koalicijom Za evropski Ulcinj (DUA, DPS i SDP), na osnovu Nacrta pregovora koji je ranije razmotren i utvr?en na GO i mjesnim odborima u ulcinjskoj opštini. Nakon glasanja, predsjednik partije Amir Holaj ostao je u manjini rekavši da ?e u roku od 24 sata podnijeti ostavku”, istakao je Nika.
On je ju?e, me?utim, u telefonskom razgovoru “Vijestima” kazao da od Holaja još ništa nije dobio u pisanoj formi.
“Vidje?emo da li se u me?uvremenu pokajao ili ?e održati rije?. U svakom slu?aju, postoje zapisnici i vrlo brzo ?u inicirati novu sjednicu GO na kojoj bi raspravljali o ostavci Holaja”, kazao je Nika i dodao da, ako GO prihvati eventualnu ostavku Holaja, PDP ide na vanredni kongres.
Holaj nije htio da komentariše dešavanja na sjednici naglasivši da “to što se dešava nije ništa novo u PDP-u”.
“Neko uporno nastavlja da dokaže da je ono što nije i što mu ne pripada po funkciji pokušavaju?i da preduhitri validne odluke GO sa ciljem stvaranja konfuzije. Nezvani?ne izjave u štampi ne želim da komentarišem, ali je sigurno da ?e pojedini biti i te kako razo?arani mojom istrajnoš?u na prevazilaženju krize u partiji i poštovanju validnih odluka”, kazao je Holaj u pisanoj izjavi dostavljenoj “Vijestima”.
Sa tri odbornika, koliko ima u SO ra?unaju?i i Niku, PDP balansira lokalni parlament, budu?i da ni koalicija “Za evropski Ulcinj” niti albanske nacionalne partije (Forca, DS i DJA) bez nje nemaju potrebnu ve?inu. Nakon posljednjih lokalnih izbora, prije oko godinu i po, PDP se priklonio albanskim nacionalnim partijama, ali se nakon izvjesnog vremena ipak okrenuo koaliciji “Za evropski Ulcinj” sa kojom trenutno ?ini ve?inu u SO.
Prema nezvani?nim saznanjima “Vijesti”, ve?ina ?lanova GO na ?elu sa Nikom uskoro bi trebalo da održi konferenciju za novinare i iznese razloge i svoje vi?enje izlaska iz krize.
S.A

www.vijesti.cg.yu

1