Ferhat Dinoša ?eka garantovane mandate

February 16, 2008   | Politika

Filipu Vujanovi?_Ferhat DinošaDUA po?ela pregovore o podršci Filipu Vujanovi?u na izborima

PODGORICA – Predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša saopštio je ju?e da je ta partija po?ela razgovore sa aktuelnim šefom države Filipom Vujanovi?em radi podrške njegovoj ponovnoj kandidaturi na predstoje?im izborima.
On je saopštio da ?e zvani?na odluka uslijediti nakon još jednog razgovora sa Vujanovi?em, koji ?e biti održan poslije konstituisanja novog Glavnog odbora stranke.
– Zvani?an stav ?e biti poznat nakon što ?ujemo odgovore Vujanovi?a na pitanja koja interesuju naše bira?ko tijelo, prije svega na njegovo mišljenje o vra?anju garantovanih mandata. Pozitivno mišljenje o tom pitanju ?e širom otvoriti vrata za podršku Vujanovi?u – rekao je Dinoša za Republiku.
On je kao teme o kojima ?e se razgovarati sa Vujanovi?em biti i linija razgrani?enja Morskog dobra u Ulcinju, pitanje Valdanosa, sporenja izme?u Plantaža i stanovnika Tuzi i razvoj podru?ja nastanjenih Albancima.
Dinoša je tako?e rekao da ?e od Vujanovi?a tražiti ubrzanje procesa protiv Albanaca uhapšenih u policijskoj akciji Orlov let, kao i punu istinu o tom slu?aju ne samo u dijelu optužbi protiv pritvorenih Albanaca, ve? i kada je rije? o ponašanju policije u toj akciji.
– To su pitanja koja su od interesa za naše bira?e na koja bi u slu?aju pozitivnog stava Vujanovi? mogao da ra?una na našu podršku – rekao je Dinoša.
On je ipak naglasio da DUA na izborima može podržati jedino Vujanovi?a kao nekoga ko ima jasan odnos prema referendumskoj volji gra?ana za obnovu nezavisnosti i jasan stav prema rješenju finalnog statusa Kosova.
On je isklju?io mogu?nost da njegova stranka podrži bilo koga od preostalih kandidata.
– Albancima treba da bude jasno da nemaju šta da traže me?u kandidatima koji rješavanje statusa Kosova vide druga?ije od me?unarodne zajednice, kao i onima koji se nijesu mnogo trudili ili su bili protiv ve?inske volje gra?ana na referendumu za nezavisnu Crnu Goru – rekao je Dinoša.
Predsjednik DUA o?ekuje da Vujanovi? potvrdi ”dosadašnji korektan i pragmati?an” stav Crne Gore u odnosu na kona?an status Kosova, podrazumijevaju?i da ?e zvani?na Podgorica slijediti politiku Evropske unije i Sjedinjenih Država po tom pitanju.
– Apsolutno ne o?ekujem da Crna Gora bude prva ili me?u prvim državama koja ?e priznati nezavisno Kosovo, ali o?ekujem da ?e Vujanovi? pokazati namjeru da, u skladu sa opštim interesom Crne Gore, slijedi politiku me?unarodne zajednice – rekao je Dinoša.
On je ocijenio da objektivno situacija na Kosovu ne treba da uti?e na predizbornu kampanju i predsjedni?ke izbore u Crnoj Gori, ali da je realno predvidjeti da ?e pojedini opozicioni kandidati pokušati da eksploatišu kosovsku temu.
– Ne mislim da ?e na taj na?in u?initi uslugu ni sebi ni procesima u Crnoj Gori. Mi ?emo kao stranka sve uraditi da Crna Gora ne treba da se miješa tamo gdje nema ni uticaja ni vitalnog interesa, a ako bi se ?uli i tonovi koji bi zadirali u me?uetni?ku toleranciju u Crnoj Gori, mi ?emo odgovarati pozivima na stabilnost i o?uvanje mira i dobrih me?unacionalnih odnosa – smatra Dinoša.
Ž.Vj.

Protiv referenduma u Tuzima

Dinoša je kazao da DUA ne?e podržati inicijativu za održavanjem referenduma za samostalnu opštinu Tuzi, najavljenom od lokalne vlasti za 6. april. – Nema potrebe za nikakvom žurbom. Naša stranka se zalaže sa samostalnu opštinu, ali ne?emo da manipulišemo tim pitanjem. Niko nam nije dokazao da bi samostalna opština obezbijedila više novca u odnosu na sadašnje finansiranje iz budžeta Podgorice – rekao je Dinoša, koji je pozvao albanske stranke da još jednom zajedno razmotre ovo pitanje. – Nije dobro da se politi?kom manipulacijom kontrira realnom interesu gra?ana Malesije – ocijenio je predsjednik DUA.

http://www.republika.cg.yu/