Radujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida

February 16, 2008   | Politika

Thaçi_DinoshaRadujte se ili tugujte ali izme?u ?etiri zida

Podgorica – Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperovi? saglasio se ju?e sa stavom lidera DUA Ferhata Dinoše da Albanci najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova proslave u krugu porodice, dodaju?i da isto treba da u?ine i oni koji zbog toga nijesu sre?ni.
“Ako je neko sre?an zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, neka to zadrži u porodici, a isto tako, ako je neko zbog toga nesre?an, ne bi trebalo da svoje raspoloženje pokazuje van ku?e”, rekao je Kalamperovi? agenciji Beta komentarišu?i Dinošin poziv Albancima.
Lider DUA ranije ju?e je kazao da ?e taj doga?aj “izazvati radost i slavlje me?u Albancima bez obzira gdje oni živjeli” i dodao da Albanci u Crnoj Gori treba da budu “dostojanstveni u ovim istorijskim trenucima i da u svom slavlju ni?im ne izazovu nelagodu drugih”.
“Naše komšije treba da da shvate našu opravdanu emociju koja ni?im ne?e remetiti napor da zajedni?ki njegujemo multietni?ku toleranciju, suživot i mir u Crnoj Gori”, kazao je Dinoša MINI i dodao da ?e u?initi sve da Kosovo bude dobar susjed Crnoj Gori.
Kalamperovi? je rekao da nema najava da bi u Crnoj Gori moglo do?i do protesta, ali da su preduzete odre?ene “mjere opreza”.
“Ne o?ekujem velike proteste, ni euforiju, niti gibanja uz granicu sa Srbijom i Kosovom”, rekao je Kalamperovi?.
On je ocijenio da je situacija u Crnoj Gori stabilna i da “nema nikakvih najava ni procjena za mogu?u nestabilnost, bilo na podru?jima gdje žive Albanci ili u drugim krajevima Crne Gore”.
Pomo?nica šefa diplomatije Irena Radovi? rekla je da u slu?aju proglašenja nezavisnosti Kosova, Crna Gora ne?e “istr?avati”. Ona je Beti rekla da Crna Gora voditi ra?una o svojim evropskim i evroatlantskim perspektivama i interesima, kao i o regionalnoj stabilnosti.
Direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac rekao je ju?e tokom sastanka sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Paraskivom Badesku da ?e crnogorske institucije na adekvatan na?in pratiti situaciju na Kosovu, odgovaraju?e reagovati, “uz poštovanje me?unarodnog prava, ali i sopstvenih interesa”.

N.R,(Beta /MINA)