Amir Holaj se ne predaje

February 19, 2008   | Politika

Amir HollajLider Partije Demokratskog Prosperiteta nema namjeru da podnosi ostavku zbog sukoba sa dijelom GO
Pojednici su zbog li?nih interesa stavili sa strane interese partije i ?lanstva i zbog toga ne mogu predstvljati PDP u SO iako to ?ine, objasnio je lider PDP
ULCINj – Predsjednik Partije demokratskog prosperiteta Amir Holaj izjavio je da nema namjeru da se povu?e sa mjesta prvog ?ovjeka stranke uprkos višemjese?noj krizi koja drma tu albansku nacionalnu partiju. Holaj je u izjavi „Danu rekao da su nedavne informaciju u pojednim medijima o njegovoj ostavci, zbog ?injenice da u GO partije nema ve?insku podršku, obi?ne medijske spekulacije.
– Po prirodi sam borac i ne odustajem tek tako. Izabran sam na redovnom kongresu stranke voljom ?lanstva i nemam namjeru da izigram povjerenje koje mi je ukazano. Koliko god bude trebalo bori?u se kako bi se ostvarili partijski ciljevi. Insistira?u na poštovanju statuta partije i na osnovama na kojima je formirana PDP – kazao je Holaj.
On je istakao kako u stranci i dalje postoje dvije struje.
– Tri odbornika PDP su mimo volje ?lanstva podržala Koaliciju „Za evropski Ulcinj? i tako omogu?ili DPS, SDP i DUA ve?inu u SO. Pojednici su zbog li?nih interesa stavili sa strane interese partije i ?lanstva i zbog toga ne mogu predstavljati PDP u SO, iako to ?ine – objasnio je lider PDP.
Holaj nije želio da precizira na koji na?in može do?i do rješenja problema unutar partije, ali je naglasio da se nada da se na to ne?e dugo ?ekati. Sa druge strane, ?lan GO PDP i aktuelni predsjednik Skupštine opštine Ulcinj Muhamed Nika navodi kako je Holaj na sjednici GO ostao u manjini, koja se izjasnila da odbornici PDP ne treba da vladaju?oj koaliciji u Ulcinju daju podršku i da shodno tome ne budu u upravnim odborima javnih preduze?a.
– Od 16 prisutnih ?lanova GO devet je bilo za tu opciju. ?ak sam i ja u jednom dijelu bio u manjini, odnosno na strani na kojoj je i predsjednik, me?utim zbog te pozicije niko ga nije pozivao da da ostavku, ve? je on sam rekao da ?e to u?initi. Da li se u me?uvremenu predomislio ne znam, ali je sigurno da to što se ne slaže sa dijelom partije predstavlja dokaz da jedna moderna partija treba da uvažava razli?ita mišljenja njenih funkcionera, a ne da po?iva na jednoumlju – konstatovao je Nika.
On je lidera partije pozvao da privede sjednicu kraju kako bi partija mogla da zauzme zvani?an stav o tome koga ?e predsjedni?kog kandidata podržati na predstoje?im izborima.
Prema saznanjima „Dana dio GO Partije demokratskog prosperiteta zalaže se da ta partija podrži onog predsjedni?kog kandidata koji je spreman da po eventualnom samoproglašenju nezavisnosti južne srpske pokrajine prizna novu državu na Balkanu.

M.K

www.dan.cg.yu