Grade uprkos zabrani u Ulcinju

February 19, 2008   | Shoqëria / Društvo

Ulcinj – Republi?ka gra?evinska inspekcija zape?atila je devet gra?evina na samoj pjeni od mora na podru?ju ulcinjske opštine – saopštilo je Ministarstvo za ekonomski razvoj.
Kako se navodi u saopštenju, Inspekcija za gra?evinarstvo tog Ministarstva zape?atila je tri bespravno sagra?ena objekta u zoni morskog dobra u Štoju i na Velikoj plaži.
– Na Velikoj plaži je zape?a?en objekat investitora Nasera Ljulje, koji je nadogradnju prizemnog objekta otpo?eo bez gra?evinske dozvole i uprkos zabrani. U naselju Štoj zape?a?ena su dva bespravno sagra?ena objekta. Vlasnik jednog je Fatmir ?enoševi?, dok je investitor drugog nepoznat. Oni su bez gra?evinske dozvole i pored zabrane nastavili radove – navodi se u saopštenju.
Inspekcija za gra?evinarstvo je zape?atila i šest bespravno podignutih objekata u naselju Kru?e.
– Zape?a?en je nadogra?eni objekat ?iji je investitor Mili? Davidov, a zabranjena je izgradnja potpornog zida ?iji je investitor Nikola Junkovi?. Pe?at je stavljen i na gradilište investitora Petra Pep?onovi?a, kao i na tri gra?evine nepoznatih investitora – naveli su i inspekciji.
Iz “Morskog dobra” su, tokom proteklih godinu dana, prijavili ukupno 73 slu?aja divlje gradnje u zoni kojom gazduje.
V.L
www.vijesti.cg.yu

1