Hotelijeri zaga?uju Port Milenu

February 19, 2008   | Shoqëria / Društvo

Port Milena ulqinUlcinjske NVO pisale glavnom turistickom inspektoru
ULCINj – Nevladine organizacije iz Ulcinja „Zeleni korak” i „Bojana” pozvale su glavnog turisti?kog inspektora u Ministarstvu turizma i zaštite životne sredine, Božidara Vu?ekovi?a, da obaveže sve zaga?iva?e Port Milene da postave filtere na ispustima i izgrade mini sisteme za pre?iš?avanje otpadnih voda.
– U potpunosti podržavamo nastojanje i rad turisti?ke inspekcije, me?utim, ono što najviše zabrinjava Ulcinjane i mnogobrojne turiste je stanje na Port Mileni, pa Vas pitamo da li hoteli i privatni pansioni, koji ispuštaju otpadne vode u kanal Port Milenu, imaju upotrebne dozvole za rad. Otežavaju?a okolnost za Ulcinj je što je sticajem slu?aja jedina primorska opština koja nije uklju?ena u regionalni sistem za rješavanje otpadnih voda. S obzirom na to da nadležne državne institucije ne preduzimaju potrebne mjere da se ublaži ili sanira štetno dejstvo ispuštanja otpadnih voda, uklju?uju?i i opasni otpad, otpadna motorna ulja, smatramo da Vi možete da preduzmete konkretne i efikasne mjere zaštite – navodi se u pismu koje su potpisali predsjednici te dvije NVO Miško Lekovi? i Dželal Hodži?. Ekološke organizacije predložile su i organizovanje zajedni?kog sastanka sa menadžerima i vlasnicima objekata koji ispuštaju otpadne vode u Port Milenu.

M.K

www.dan.cg.yu