Vujanovi? danas predlaže mandatara

February 20, 2008   | Politika

Na konsultacije o mandataru došli predstavnici DPS, SDP, DUA, HGI i BS i najavili da ?e podržati predlog predsjednika Filipa Vujanovi?a

Podgorica, 19. februara – Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi? sjutra ?e na Cetinju predložiti mandatara za sastav nove vlade. Saopšti?u ono što je ve? poznato, jer DPS je predložila za mandatara svog lidera Hajredin Kovaçia, a o tome je postignut i dogovor sa našim koalicionim partnerom, saopštio je Vujanovi?, nakon današnjih konsultacija o mandataru sa predstavnicima DPS, SDP, DUA, HGI i BS, koje su se odazvale njegovom pozivu na sastanak.
Vujanovi? je saopštio da je uvažio potrebu da se što prije konstituiše nova vlada i izrazio nadu da ?e sjednica parlamenta tim povodom biti uskoro održana. On je rekao da su konsultacije sa parlamentarnim strankama uo?i predlaganja mandatara ne samo obaveza ve? i dobra praksa. Nedolazak opozicionih predstavnika nije želio da komentariše, jer, kako je kazao, “politi?ki razlozi koje su oni saopštili sami su po sebi dovoljan komentar”.
Šef poslani?kog kluba DPS Miodrag Vukovi? kazao je da ?e nova vlada nastaviti ono što je zavrijedilo ocjene da je Crna Gora snažno razvijena demokratska država kojoj više ne trebaju medijatori, ni posmatra?i kada svojim demokratskim procedurama rješava otvorena pitanja, pa i kada ide na predsjedni?ke izbore.
Ivan Brajovi?, šef poslani?kog kluba SDP, ocijenio je da je predlog koji ?e Vujanovi? saopštiti sjutra na Cetinju “logi?an i o?ekivan”. Dogovorili smo se sa koalicionim partnerom o prioritetima budu?e vlade do 2009. godine, saopštio je Brajovi?, ponavljaju?i stav SDP-a da Crna Gora treba što prije da izabere vladu.
– Crna Gora treba što prije da izabere vladu, smatra i Ferhat Dinoša (DUA), najavljuju?i podršku Vujanovi?evom predlogu u parlamentu. Na taj na?in da?e se novi zamah onome što ?eka Crnu Goru u pozitivnom smislu, rekao je Dinoša. Predlog da Milo ?ukanovi? bude novi premijer podrža?e i Hrvatska gra?anska inicijativa, saopštio je Božo Nikoli?, navode?i da nije u pitanju vanredna situacija, ve? nastavak rada jedne vlade. Amer Halilovi? iz Bošnja?ke stranke istakao je da za njegovu stranku Vujanovi?ev predlog nije iznena?enje. BS o?ekuje i poziv budu?eg premijera na razgovor kojem ?e saopštiti svoje politi?ke zahtjeve, koji se ti?u statusa bošnja?kog naroda u Crnoj Gori, pogotovo u?eš?a njegovih predstavnika u radu državnih institucija.
Glavni odbor Demokratske partije socijalista predložio je ranije da mandatar za sastav nove Vlade bude predsjednik te stranke Milo ?ukanovi? nakon što je premijer Željko Šturanovi?, zbog bolesti, podnio ostavku.

Vukovi?: Nijesu došli oni koji su politi?ki nezreli
Miodrag Vukovi? je nedolazak predstavnika pojedinih poslani?kih klubova i partija na sastanak sa Filipom Vujanovi?em ocijenio “politi?ki nezrelim”. Opozicione partije nijesu došle na sastanak sa predsjednikom Crne Gore, smatraju?i njegov poziv farsom.
-Mora?emo sa?ekati da taj dio Crne Gore demokratski sazri, rekao je Vukovi?, navode?i da je danas kod Vujanovi?a bila Crna Gora od 21. maja 2006. godine, odnosno predstavnici onih stranaka koje su se izborile da se naša država vrati sebi. Logi?no je da sada kada biramo novu vladu, ponovo budemo na okupu, kazao je Vukovi?.
On je “one druge” upitao “da li imaju politi?kog morala da se kandiduju za predsjednika države, koju odlaze?i ju?e van nje, nazivaju lažnom, kvazi i državom koju ne treba poštovati”. Na ivici je razuma da se neko kandiduje za ono što ne priznaje, dodao je Vukovi?.
Ferhat Dinoša smatra da su danas na sastanku sa Vujanovi?em bili predstavnici subjekata koji su bili i na završnoj konvenciji uo?i referenduma 2006. godine, što “pokazuje da oni koji su bili kadri da vrate dostojanstvo Crne Gore i dalje vode brigu o tome da država bude ozbiljna u onome što je pred nama”.

Bardhi zakasnio
Mehmet Bardhi, predsjednik Demokratskog saveza u Crnoj Gori, nije u?estvovao u konsultacijama sa Filipom Vujanovi?em. Objasnio nam je da je jedini razlog nedolaska što je zakasnio.

PORTPAROL DPS-A RAJKO KOVA?EVI? OCIJENIO
Opozicija neodgovorna prema nacionalnim interesima
(MINA) – Opozicione stranke koje nijesu prisustvovale konsultacijama oko imenovanja mandatara za sastav nove Vlade, još jednom su pokazale neodgovornost prema nacionalnim interesima, ocijenjeno je iz danas iz Demokratske partije socijalista. Portparol DPS-a Rajko Kova?evi? smatra da nedolazak opozicionih stranaka pokazuje i “nedostatak politi?ke kulture onih koji stalno govore o funkcionisanju institucija sistema, a zapravo ih sami ne poštuju”.
“Ukoliko smatraju da je njihovo prisustvo sastanku koji je zakazao Vujanovi? bilo neophodno da daju legitimet mandataru, u grdnoj su zabludi”, naveo je Kova?evi? u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.
Prema njegovim rije?ima, taj legitimet je obezbije?en voljom gra?ana na izborima koji su održani prije godinu i po. “Njihovo nepoštovanje te volje najslikovitije govori o demokratskom kapacitetu raštimovanog opozicionog orkestra”.
Kova?evi? je ocijenio da je opredjeljenje Vujanovi?a da mandat za sastav nove Vlade da najja?oj politi?koj partiji jedino logi?no i u skladu sa voljom crnogorskih bira?a. “Ono je ujedno garant da ?e Crna Gora sigurnim korakom nastaviti svoj demokratski put, usmjeren prema me?unarodnim integracijama”, zaklju?io je Kova?evi?.

Dinoša: Ne žuriti sa priznavanjem Kosova, ali uvažiti državni interes
-Crna Gora ne treba da žuri sa priznavanjem nezavisnosti Kosova, niti da barja?i tim, ali nadam se da ?e umjeti da prati opšti i državni interes, rekao je Ferhat Dinoša, odgovaraju?i na pitanje da li ?e tražiti od budu?eg premijera da prizna nezavisnost Kosova. -Nadam se da ?e Crna Gora umjeti da prati interes koji ?e imati u vidu stav najzna?ajnijih faktora me?unarodne zajednice, EU i SAD, dodao je Dinoša.

I. K.
www.pobjeda.cg.yu/