Top-investicione mogu?nosti na podru?ju nekretnina Crne Gore

February 21, 2008   | Ekonomia / Ekonomija

Notingem:Britanska kompanija Dejvid Stenli Redfern, uvrstila je Crnu Goru na listu zemalja sa top investicionim mogu?nostima na podru?ju nekretnina. U kompaniji, koja pruža savjetodavne usluge prilikom istraživanja rastu?ih tržišta nekretnina u inostranstvu, smatraju da su zemlje na obali Jadrana »velika vijest« u svijetu nekretnina. »Jedna od tih zemalja je Crna Gora, koja je sa proglašenjem nezavisnosti katapultirana pravo u isto?no-evropski ekonomski bum. Lijepa, netaknuta zemlja, to je Crna Gora, koja je sa brdima i dolinama sa bujnom vegetacijom, divnom obalom i ?istom životnom sredinom, kona?no od globalnih investitora i turista dobila pažnju koju zaslužuje«, ocijenili su u Dejvid Stenli Redfernu. Crna Gora je, kako su dodali, po?ela da ja?a od kada je izašla iz zajednice sa Srbijom, što se ispostavilo kao dobra odluka za bivšu komunisti?ku zemlju. Predstavnici britanske kompanije podsje?aju da je Crnoj Gori, kao nezavisnoj državi, omogu?eno priklju?enje me?unarodnim finansijskim institucijama, dobijanje znatne pomo?i od Evropske unije za poboljšanje stabilnosti i infrastrukture i osiguranje nastavka snažnog privla?enja stranih investicija – sve u okviru priprema za evropske integracije. »Neki ljudi su zabrinuti u vezi sa tržištima u razvoju i kažu da tamo ne treba investirati, ve? samo u ona sigurna. Kao što kažu, malo znanja je opasna stvar, zato su ovi ljudi potpuno u krivu«, naveli su iz Dejvid Stenli Redferna.

Oni podsje?aju da su mnogi eksperti puni optimizma kada su u pitanju tržišta u nastajanju u isto?noj Evropi i svijetu. Crna Gora je, kako su ocijenili, veoma pogodno tržište za investiranje u nekretnine jer, izme?u ostalog, nema ograni?enja za strano vlasništvo.

 

(Mina Biznis)

1