Zvjezdice 150 hotela na provjeri u Crnoj Gori

February 22, 2008   | Turizmi / Turizam

Ulcinjska rivijera22.02.2008

Pomo?nik ministra turizma i zaštite životne sredine Nebojša Popovi? najavio je danas na konferenciji za novinare da ?e tokom naredne sedmice po?eti rekategorizacija oko 150 hotela. “Zakonska obaveza je da se rekategorizacija hotela obavlja svakih pet godina. Obavi?e se kategorizacija turisti?kih objekata koji su zvjezdice dobili 2003. godine. O?ekujemo da posao bude završen do po?etka maja”, objasnio je Popovi?.On je izjavio da se standardi koje hoteli moraju zadovoljiti nijesu mijenjali u odnosu na 2003. godinu.
“Naime, rije? je o me?unarodnim standardima koje ministarstvo turizma i zaštite životne sredine rigorozno sprovodi”, naglasio je Popovi?. Pomo?nik ministra turizma je saopštio da je do sada kategorisano 260 hotela.
“Svi hoteli u Crnoj Gori imaju obavezu da vidno istaknu svoju kategoriju, kako bi gost zano kakav nivo ponude i usluge može da o?ekuje”, naglasio je Popovi?. Rekategorizaciju ?e obaviti Nacionalna komisija za kategorizaciju koju je formiralo ministarstvo turizma i zaštite životne sredine. Popovi? je najavio da je za o?ekivati da ?e prlikom kategorizacije nekim hotelima biti smanjenja kategorije, a nekim pove?ana.

Video Ulcinj/Ulqin – Montenegro