Divlji graditelji brži od stranih investitora u Adi Bojani

February 25, 2008   | Turizmi / Turizam

Ada Bojana.Ulcinj.25.02.2008– Prirodna raskoš i neslu?eni razvojni potencijal Ade Bojane odavno su u notesima najmo?nijih svjetskih investitora. Ali, naro?ito u posljednje vrijeme i predmet nove pažnje divljih graditelja iz Ulcinja i ostalih krajeva širom Crne Gore. I dok vlada o?ekuje dobar odziv na nedavno raspisani tender za izražavanje interesovanja investitora za ostrvo, divlji graditelji sa obije strane Bojane postavljaju šipove i grade luksuzne objekte ne kriju?i se pritom od o?iju javnosti i nemare?i mnogo za upozorenja nadležnih inspekcija da je bilo kakva gradnja na tom lokalitetu izri?ito zabranjena. Predstavnik “Morskog dobra” za ulcinjsku opštinu Muhamed Elezagi? kazao je ju?e “Vijestima” da je do kraja januara evidentirao više od deset novih objekata na obalama Bojane. On je zbog bolesti bio sprije?en da obavlja kontrolu tokom ovog mjeseca, ali je siguran da je takav trend nastavljen i da je broj novoizgra?enih objekata sada zna?ajno ve?i.
– Nijedan od preko 300 objekata koliko ih ima na obalama Bojane ne ra?unaju?i pet-šest ekskluzivnih r-estorana ispod mosta vjerovatno ni ove godine ne?e biti uvršten u Program privremenih objekata Javnog preduze?a za ovu godinu. Svi novi objekti na tom prostoru uskoro ?e biti predmet pažnje nadležne republi?ke inspekcije – kazao je Elezagi?.
Bojanski ribari ne kriju ogor?enje novim pohodom divljih graditelja na, kako kažu, divlju i jedinstvenu prirodu, dragulj Jadrana.
– Ovo je katastrofa kojoj se ne nazire kraj. Da li je normalno na tu?oj imovini izgraditi objekat a onda što je još gore, otpadne vode sprovesti u Bojanu. Kome to treba – kaže “Vijestima” ribar koji zbog poznanstva sa pojedinim investitorima nelegalnih objekata nije želio da mu se pominje ime.
O?igledno je da je kada je u pitanju Ada Bojana država na potezu. Ono u ?emu se slažu gotovo svi jeste da bi vlast kona?no trebalo da objelodani šta namjerava da više od 300 objekata od kojih ve? ?etiri ili više godina ne prihoduje ni centa.
– Možda je rješenje da država sve aktuelne vlasnike objekata na Adi Bojani obaveže na tipsku montažnu izgradnju i strogo zabrani izlivanje otpadnih voda u Bojani. Pa ko je spreman da ruši i ponovo gradi neka izvoli – kazao je vlasnik jednog od objekata na Adi Bojani.
Na Adi Bojani pored ostalih ku?ice, vikendice ili vile imaju ugledni biznismeni, bankari, doktori, fudbaleri, pjeva?i pa i službenici policije ili ?lanovi njihove uže ili šire familije. Javna je tajna da pojedini vlasnici svoje ekskluzivne objekte izdaju u zakup i ljeti i zimi ostvaraju?i ogromne prihode nad kojima država nema kontrolu. Na Adi, na lijevoj obali Bojane izgra?ene su prave hacijende, dok u blizini ra?ve ni?u objekti gabarita više stotina kvadrata. Nažalost, oni koji žive od Bojane i kojima je ona život postali su ubjedljiva manjina. Njihove trošne ribarske ku?ice nestale su u raskoši i sjaju velelepnih objekata koji se, pak, ni u jednom segmentu ne uklapaju u veli?anstveni prirodni ambijent.

S.ADROVI?
www.vijesti.cg.yu