U Ulcinjskom domu zdravlja otvorena škola za trudnice

February 27, 2008   | Shoqëria / Društvo

Zylfie DurakuPrimarijus dr Gani Karamanaga, direktor ovdašnjeg Doma zdravlja “Bogdan Vujoševi?” je danas na sve?an na?in ozna?io po?etak radova škole za trudnice, koja je organizovana u ovoj ustanovi. U adaptaciji i opremanje prigodne sale, Dom zdravlja je uložio više od 4000 eura. Školom ?e rukovoditi dr Zulfije Duraku,specijalista ginekologije i akušerstva u saradnji sa kolegama ginekolozima dr Milanom Rolovi?em, dr Sadijom Holaj i dr Teutom Hodža.
– Jednom sedmi?no ?emo održavati stru?na predavanja, a dva puta sedmi?no trudnice ?e imati vježbe. Za edukaciju i treninge postoji ve? sada veliko interesovanje, kazala je dr Duraku, koja ?e ovih dana sa dvije medicinske sestra dodatnu obuku za ovaj vid pružanja zdravstvene zaštite imati na klinici u Novom Sadu.

A.J.

www.pobjeda.co.yu