Kandidat pzp za predsjednika crne gore Nebojša Medojevi? se založio za institucionalizaciju dijasporea

February 28, 2008   | Politika

Iseljenici nijesu samo rezervno bira?ko tijelo
Podgorica, 26. februara – Kandidat Pokreta za promjene Nebojša Medojevi? za predsjednika Crne Gore rekao je da ?e se, ukoliko pobijedi na izborima, zalagati za institucionalizaciju saradnje sa dijasporom. – Aktuelna vlast crnogorske iseljenike doživljava isklju?ivo kao rezervno bira?ko tijelo i dopunski izvor finansiranja najsiromašnijih stanovnika, posebno onih na sjeveru i u Malesiji i Ulcinju, kazao je Medojevi?. On je ocijenio i da je crnogorska mreža diplomatskih predstavništava nedovoljno razvijena, neefikasna i nestru?na .
– Crnogorski gra?ani u dijaspori imaju zna?ajan kapital, ali ne žele da ulažu u Crnu Goru, jer su bili prevareni u prošlosti više puta i danas ne vjeruju, državi, bankama i lokalnim biznismenima. Klju? za ulaganje kapitala dijaspore u domovini je u povratku povjerenja i obezbje?ivanju neophodnih garancija i podsticaja od strane Vlade i institucija matice, istakao je Medojevi?. On je poru?io da ?e se, kao predsjednik Crne Gore, zalagati da se hitno oformi nezavisna državna ustanova za odnose sa dijasporom, u ?ijoj ?e upravi biti i li?nosti iz dijaspore sa autoritetom. Medojevi? sugeriše da bogati iseljenici odmah da po?nu sa planovima i inicijativama da se napravi jedan privatni investicioni fond za ulaganje u domovinu.
Navode?i da Demokratska partija socijalista, u strahu od gubitka izbora, »ponovo aktivira svoje mehanizme – besplatni avio prevoz«, on je rekao da ?e PZP tražiti od Montenegroerlajnza da im dostavi spisak ?arter letova i specifikaciju ko ih pla?a, kako bi svi u?esnici izborne trke imali ravnopravan tretman.
Odgovaraju?i na pitanje da li bi, kao predsjednik Crne Gore, pomogao registraciju Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji, on je rekao da to pitanje treba da rješavaju vjernici i religiozne i vjerske institucije.
– Nije posao predsjednika da se miješa u crkvene poslove i ja ?u se toga pridržavati, za razliku od Vujanovi?a, koji je zloupotrebljavao vjerska pitanja, zaklju?io je Medojevi?.

O Kosovu nakon konsultacija sa Briselom

Medojevi? je kazao da niko od Crne Gore ne o?ekuje eksplicitan odgovor o nezavisnosti Kosova i da ta odluka treba da bude pažljivo donesena kao plod konsultacija sa Briselom.
– Niko se od velikih institucija nije se oglasio povodom tog pitanja. Crna Gora mora biti oprezna i sam ?u u?estvovati u ozbiljnim regionalnim i evropskim konsultacijama o tom pitanju, istakao je lider PZP-a.

Medojevi? pozvao Vujanovi?a na TV duel

Medojevi? je ocijenio da jedino on ima predsjedni?ki program i pozvao kandidata vladaju?e koalicije Filipa Vujanovi?a na TV duel.
– O?igledno je da svi moji protivkandidati imaju samo jedan program, a to sam ja, kazao je Medojevi? na konferenciji za novinare. On je naveo da se Vujanovi? i na prvom predizbornom skupu u Baru bavio kandidatom PZP.
– Bilo bi korektno da Vujanovi? kao predsjedni?ki kandidat vlasti prihvati da razmijenimo mišljenja i stavove, ako ga tata pusti. Ako ga tata ne pusti, ja ?u ga zamoliti kada budemo imali raspravu o Vladi u parlamentu, da ga pusti i da pokušamo da raspravimo sve stvari o kojima Vujanovi? želi da polemiše sa mnom, kazao je Medojevi?.

D.?.
www.pobjeda.co.yu