Ulcinj:Unapreðenje poljoprivredne proizvodnje

March 1, 2008   | Ekonomia / Ekonomija

Milutin Simovi?_Ministar poljoprivredeKvalitetnije pakovanje mandarina
Ulcinj – Bi?e izgra?en pogon za sortiranje, kalibriranje i pakovanje mandarina, zaklju?eno je na današnjem susretu predstavnika Udruženja poljoprivrednih proizvo?a?a “Agrumi” sa predsjednikom opštine Gzimom Hajdinagom. Vrijednost toga projekta iznosi 105.000 eura, a opština tu participira sa 2.000 kvadratnih metara zemljišta na lokaciji u Štoju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ulaže 40.000 eura, dok ?e italijanska korporacija CINS, kao svoj prilog, dati opremu.
Hajdinaga je izrazio zadovoljstvo što ?e taj segment poljoprivredne proizvodnje bitiAnton Elezaj unaprije?en i podignut na viši nivo i zahvalio je ministru poljoprivrede Milutinu Simovi?u i italijanskom partneru što u?estvuju u realizaciji ovakvog projekta.Objekat je po?eo da se gradi, a trebalo bi da bude završen do aprila.
Gani RexhaMi ?emo i dalje, kao lokalna uprava, davati svaku vrstu podrške ovakvim i sli?nim projektima, kazao je Hajdinaga.U realizaciji u?estvuje Opština s lokacijom od 2.000 kvadrata u Štoju, Ministarstvo poljoprivrede s 40.000 eura, dok ?e italijanska korporacija CINS obezbijediti tehnološku opremu – kazao je savjetnik za poljoprivredu u ulcinjskoj Opštini Gani Redža.

A. J.

www.pobjeda.co.yu/