Ulcinjske NVO traže ponovnu obradu plana ulcinjske Solane

March 17, 2008   | Shoqëria / Društvo

Kanal Port MilenaSolana glavni problem
Ulcinj – Sedamnaest ulcinjskih nevladinih organizacija (NVO) zatražile su ju?e od crnogorske skupštine da ne usvoji Predlog prostornog plana i da ga vrati obra?iva?u na ponovnu obradu.
U saopštenju dostavljenom agenciji Mina navodi se da se 17 NVO sastalo povodom finalne verzije Predloga prostornog plana, odnosno brisanja ulcinjske Solane iz zašti?enih zona spomenika prirode, i njeno „pretvaranje u turisti?ku zonu mimo svake procedure.
„Nacrt prostornog plana usvojen u Skupštini sadržavao je niz nedostataka i propusta koji su u javnoj raspravi ocijenjeni kao tendenciozni i diskriminatorski prema opštini Ulcinj, kaže se u saopštenju.
Te NVO su, kako se navodi, okupljene kampanji „Planiramo Mi a ne lobiji, iznijele niz primjedbi na Nacrt u bile servis za sve gra?ane koji su imali primjedbe na taj dokument.
„Podsje?amo da je samo iz Ulcinja obra?iva?u stiglo više od 700 primjedbi, uklju?uju?i i primjedbe Komisije Opštine Ulcinj na ?elu sa gradona?elnikom, kaže se u saopštenju.
NVO isti?u da se nijedna od tih primjedbi nije se našla u finalnoj verziji Predloga prostornog plan koji se nalazi na dnevnom redu Skupštine Crne Gore.
„Izmjene koje se odnose na zonu ulcinjske Solane niko u javnoj raspravi nije spomenuo ili javno predložio, pa je tim prije ?udno, a za gra?ane Ulcinja šokantno i uvredljivo, ovakvo nipodaštavanje njihove volje, smatraju predstavnici civilnog sektora.
Oni podsje?aju da je u Nacrtu prostornog plana bila navedena mogu?nost da se zona Solane na?e u ve?oj kategoriji zaštite, kao što su regionalni park ili rezervat.
„O?igledno je da se ovim predlogom ne štite interesi gra?ana, ve? lobija i pojedinaca, samo radi sticanja finansijske koristi a na štetu budu?eg razvoja naše opštine, kaže se u saopštenju.
Ulcinjske NVO apeluju na „savjest poslanika, a naro?ito onih Ulcinja, da uzmu u obzir primjedbe iz javne rasprave koje se odnose na planirani enormni rast turisti?kih kapaciteta koji je nespojiv sa održivim razvojem, a za posljedicu može imati stihijnu izmjenu demografske strukture opštine Ulcinj“.Urlaub in Ulqin / Ulcinj - Montenegro
Moraju se, kako se navodi, uzeti u obzir i primjedbe koje se odnose na „diskriminatorsko svrstavanje Ulcinja u centar od lokalnog zna?aja, za razliku od drugih primorskih opština, koje su predvi?ene kao regionalni centri razvoja.
„Zato tražimo od Skupštine da ne usvoji Predlog prostornog plana i da ga vrati obra?iva?u na ponovnu obradu koja ?e voditi ra?una o interesima i volji gra?ana opštine Ulcinj, kaže se u saopštenju.
Saopštenje su potpisale NVO Ulcinj Biznis asocijacija, Zeleni korak, Sunce, Aurora, Ora, Kalimera, Art Dulcinium, Štoj, SOS telefon, Paks, Kalaja, Anima, Novi horizonti, Art klub, Dijalog i GIEC Ulcinj.

(MINA)