U Crnu Goru od ljeta ograni?enja za unos hrane

April 10, 2008   | Lajmet / Vijesti, Turizmi / Turizam

PODGORICA – “U Njema?ku ili Hrvatsku ne možete uneti pršut ili više od dve flaše vina, jer ?ete platiti kaznu od 300 evra. Tako se više ni u Crnu Goru ne?e mo?i unositi hrana”, objasnio je ministar turizma Nenezi?.
Od ove ljetne sezone u Crnoj Gori po?inje primjena zakona o bezbjednosti hrane, na osnovu kojeg turisti više ne?e mo?i da unose hranu u ve?im koli?inama, što su neki ve? okarakterisali kao kraj “paradajz turizma”. Hrana koju su, shodno višedecenijskoj navici, na ljetovanje u Crnu Goru turisti iz regiona donosili u punim torbama, od ove godine ?e biti oduzimana na granici, preneo je Radio slobodna Evropa. Prema re?ima ministra turizma Predraga Nenezi?a, zakon – koji je vlada usvojila sredinom februara – donijet je isklju?ivo zbog bezbjednosti zdravlja turista.
“U Njema?ku ili Hrvatsku ne možete uneti pršut ili više od dve flaše vina, jer ?ete platiti kaznu od 300 evra. Tako se više ni u Crnu Goru ne?e mo?i unositi hrana”, objasnio je Nenezi?.
Jasno je, me?utim, da ?e ova mera, ukoliko se bude striktno sprovodila, imati i konkretne ekonomske efekte, navodi Slobodna Evropa, dodaju?i da je o?ita namjera države da kona?no raskrsti sa gostima koji su do sada masovno ljetovali u Crnoj Gori bez ikakvog u?eš?a u vanpansionskoj, pa i pansionskoj potrošnji.
“Crna Gora je u prethodnom periodu stekla loš imidž destinacije za masovni turizam”, kaže diretkor Hotela “Queen of Montenegro” u Be?i?ima Dragan Ivan?evi?, koji napominje da su se u tom mestu razvijala radni?ka odmarališta, koja su zauzimala najbolje lokacije, formiraju?i model turizma koji nije zabilježen nigdje u svetu.
Da zdravstveni aspekt novog zakona nije i jedini, potvrdila je za Slobodnu Evropu i sekretar ministarstva turizma Željka Radak Kukavi?i?.
Navode?i da jedan od razloga za donošenje zakona jeste bezbjednost turista, odnosno smanjenje koli?ine hrane koju je unosila odre?ena kategorija gostiju i koja se nije adekvatno ?uvala, pa je u automobilima, na visokim temperaturama, mijenjala stanje i negativno uticala na zdravlje onih koji su je donijeli, ona je dodala da se istovremeno “smanjivala i potrošnja tih gostiju, upravo za vrijednost koli?ine hrane koju su donijeli”.
Kukavi?i? kaže da je u toku priprema uredbi kojima ?e se precizno definisati koli?ine hrane koje ?e biti dozvoljene za unos u Crnu Goru i procedura kontrole na grani?nim prelazima koju ?e sprovoditi sanitarna i veterinarska inspekcija.

seebiz