Ameri?ki ambasador Roderik Mur u Ulcinju najavio otvaranje kancelarije za izdavanje viza

April 12, 2008   | Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji

Uskoro ameri?ke vize u Podgorici
ULCINJ – Izdavanje viza u Ameri?koj ambasadi u Crnoj Gori pitanje je dana. Vi kucate na otvorena vrata što se mene ti?e – kazao je ameri?ki ambasador u Crnoj Gori Roderik W. Mur, prilikom prve zvani?ne posjete opštini Ulcinj.
Ono što je najbitnije, istakao je on, je da ne postoji apsolutno nikakva politi?ka prepreka za po?etak izdavanja viza.
– Uporno radimo na tome da uspostavimoo odjeljenje za izdavanje viza. ?ak sam dobio skice iz Vašingtona, trudimo se da identifikujemo sredstva za izgradnju prostora za izdavanje viza i samo to ?ekamo. Ne mogu da preciziram kada ?e taj projekat biti završen, samo mogu da vas uvjerim da radimo baš uporno svi zajedno na tome – i mi u Ambasadi, ali i kolege u Vašingtonu – istakao je Mur.
Ameri?kog ambasadora primio je gradona?elnik Gzim Hajdinaga, nakon ?ega su obišli ulcinjsku obalu plovilom grani?ne pomorske policije.
– Veoma mi je važno što sam s gradona?elnikom vidio vašu obalu i Veliku plažu, jer je jedan od mojih prioriteta da privu?em ameri?ke investitore u Crnu Goru. S toga cijenim zna?ajnim što sam vidio sva ta mjesta gdje ?e biti krupnih investicija u budu?nosti – kazao je Mur.
On je napomenuo da ?e ministar Branimir Gvozdenovi? i gradona?elnik Hajdinaga idu?eg mjeseca imati „misiju“ u Americi, koja ima za cilj da privu?e ameri?ke investitore.
– Nadam se da ?e posjeta uroditi plodom, te da ?e se ameri?ki kapital u ve?oj koli?ini investirati u Crnoj Gori, što ?e biti u interesu Amerike i Crne Gore – kazao je ambasador, dodavši da su ovakve misije veoma korisne, jer Amerikanci ne znaju još mnogo toga o svim potencijalima na našem podneblju.
Hajdinaga je kazao, da ?e ubudu?e raditi na još ja?em u?vrš?ivanju partnerstva, jer je Ulcinj otvoren grad za saradnju. On je podsjetio da bez pomo?i sredstava iz Amerike danas ne bi imali neke zna?ajne projekte poput – porodilišta u Ulcinju, grani?nog prelaza, Nastavni?kog fakulteta na albanskom jeziku.
Ameri?ki ambasador, tokom boravka u Ulcinju, sastao se i s predstavnicima opozicije. Sastanku su prisustvovali predsjednik Demokratskog saveza Crne Gore Mehmet Bardhi, predsjednik Nove demokratske snage FORCA Nazif Cungu, predsjednik Partije demokratskog prosperiteta Amir Holaj i predsjednik Demokratske zajednice albanaca Ali Doda.
S. Gani?
Uspješna obuka grani?ara
Ambasador Mur i gradona?elnik Hajdinaga obišli su pripadnike crnogorske grani?ne policije koji su u sklopu regionalnog programa ameri?ke Vlade „Kontrola izvoza i bezbjednosti granica“ u?estvovali u obuci – uvježbavanje strateškog traganja. Pripadnike grani?ne policije obu?avali su ameri?ki starosjedioci iz tri razli?ita plemena, koji rade na granici Jugozapadne Arizone u jedinici Vukovi i sjenke. Rukovodilac odsjeka za nadzor državne granice Vukoman Žarkovi? ocijenio je veoma zna?ajnim realizaciju projekta, posebno jer ?e, kako je kazao, oni koji su prošli obuku svoje znanje mo?i da prenesu na kolege. Treneri su kazali da je tokom obuke, na zahtjev grani?ne policije, akcenat više dat praksi, nego teoriji, te da su zadovoljni kako su polaznici obuke usvojili vještine.
(republika)