Bardhi: Posao samo uz ?lansku DPS-a

April 14, 2008   | Lajmet / Vijesti, Politika

Stranke manjinskih naroda optužuju vlast da posao dobijaju politi?ki podobni
Lider DS-a tvrdi da ?e uskoro objaviti imena ljudi koji su odgovorni za diskriminatornu politiku zapošljavanja

Lider Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Bardhi optužio je ju?e crnogorsku vlast da na osnovu politi?ke i nacionalne pripadnosti mjerama zapošljavanja diskriminiše ?lanove manjinskih zajednica, isti?u?i da je to neprihvatljivo i da ?e stranka iza?i uskoro sa imenima ljudi koji vrše diskriminatorsku politiku.
– Ne, ne, nažalost još nijesmo odstupili od nekih negativnih navika, nekih, da tako kažem, politikantskih principa. Kada do?ete da tražite posao pitaju vas da li ste ?lan partija iz vladaju?e koalicije, ako nijeste, da biste dobili posao morate to da postanete. Tako dobijaju ?lanove. To je diskriminacija i iza?i ?emo uskoro sa imenima ljudi koji takve radnje u odre?enim djelovima Crne Gore potenciraju – kazao je “Danu” Bardhi.
Navode?i da se diskriminacija u Crnoj Gori odvija i po nacionalnom i partijskom klju?u, on je napomenuo da je “otrgnuta grupa odbornika u Ulcinju sa partijama na vlasti napravila koaliciju i sada sa posla izbacuje ljude koji su ?lanovi Demokratskog saveza”.
– Albanaca u Crnoj Gori ima sedam odsto, ako nas je toliko, neka nas onda toliko i bude u javnoj upravi, policiji, tužilaštvu. Ovako nas nema ni jedan odsto. Nema nas u tužila?koj organizaciji, u Višem, Ustavnom ili Upravnom sudu, vrlo malo u policiji. Pravo da vam kažem, ne znam šta misle ovi na vlasti – kaže Bardhi.
Lider druge albanske parlamentarne partije, Albanske alternative, Vaselj Siništaj tvrdi da u Crnoj Gori postoje zakonski propisi prema kojima Vlada treba da prati politiku zapošljavanja manjina, ali da se to još u potpunosti ne poštuje.
– U državnoj upravi ne vjerujem da ima jedan odsto Albanaca, a nedavno sam vidio i listu pripravnika ljudi za lokalnu samoupravu u Podgorici, od 44 samo je jedan bio Albanac. Prema procentualnoj zastupljenosti moralo bi ih biti bar trojica, ali od toga o?ito ništa. Drugo, i princip politi?ke podobnosti još je zastupljen u Crnoj Gori, ljudi se posmatraju i kroz tu prizmu – smatra Siništaj.
On je naveo da, ipak, treba sa?ekati strategiju za manjinske zajednice Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, pa da se onda kompletira utisak o državnoj politici zapošljavanja manjina. Siništaj o?ekuje da ?e nacionalni savjeti pomo?i u ravnopravnijoj zastupljenosti.
Bošnjaci u Crnoj Gori nijesu ni približno zastupljeni u bilo kojoj institucionalnoj kategoriji, iako ?ine 9,4 odsto stanovništva, poru?uje predstavnik Bošnja?ke stranke Suljo Mustafi?. On je naveo da je nedovoljna svijest da je zapošljavanje manjina veliki problem u Crnoj Gori.
– Ve?ina Bošnjaka na rukovode?im mjestima u državnih organima birani su po partijskoj podobnosti, kako odgovara ljudima iz vlasti. Shodno u?eš?u u ukupnoj strukturi stanovništva, politika zapošljavanja prema nama je krajnje neadekvatna. Ako ste ?lan manjinske zajednice, danas u Crnoj Gori je teško na?i posao – zaklju?uje Mustafi?.
M.V
Isklju?eni iz integracija
Mehmed Bardhi kaže da je vladaju?a koalicija Albance isklju?ila iz evropskih integracija, isti?u?i da je u Vladinim tijelima koja koordiniraju taj proces proces uklju?en samo jedan pripadnik njegovog naroda.
– Tamo sjedi samo jedan Albanac koji je ?lan partije na vlasti, ?ovjek iz njihovih redova. Da li je on autenti?an zastupnik interesa zajednice iz koje dolazi – pita se Bardhi.

Uskoro rasprava o strategiji
Albanska alternativa i Bošnja?ka stranka o?ekuju da strategija za manjinske zajednice koju je izradilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava bude dobar dokument, a njihovi predstavnici tvrde da ?e najavljena javna rasprava još više poboljšati kvalitet.
– Ako se bude implementirala, onda ?e to biti dobar signal. Ali, dvije Malesije žive van Crne Gore, zašto su ti ljudi napustili zemlju. Nešto se definitivno mora mijenjati – isti?e Vaselj Siništaj.
wwwdan.cg.yu/