Prekinuto zasjedanje SO Ulcinj

April 17, 2008   | Anketë / Anketa, Politika, Shtypi / Mediji

komuna ulqinitVe?ina bez ve?ine
Ulcinj, 16.aprila – Iako je na prozivci postojala odborni?ka ve?ina (prisutno je bilo 26 odbornika od 33), današnje zasjedanje Skupštine opštine prekinuto je na samom startu, kada je zapo?ela realizacija dnevnog reda na kome je trideset ta?aka. Odbornici opozicije (?ine je albanske nacionalne partije DSCG, Forca i DJA, kao i SNP i Srpska lista) izbrojali su da u klupama vladaju?ih partija (DUA, DPS, SDP i PDP) nedostaju dva odbornika za vladaju?u ve?inu i nijesu bez te ve?ine htjeli da nastave rad. Kako su u ime opozicije rekli Genc Nimanbegu i Fuad Nadžibeti, oni ne žele da ve?ini (bez ve?ine) obezbje?uju kvorum, pa su napustili skupštinsku salu. Oni ?e, rekli su, prisustvovati i aktivno u?estvovati u radu kad bude prisutna ta ve?ina.
Poslije kratkog dogovora u vladaju?oj koaliciji, odlu?eno je da se ovo zasjedanje (prve sjednice prvog redovnog zasjedanja) prekine, a o nastavku ?e se naknadno odlu?iti.Muhamet Nika1
– Ovo je pokušaj blokade rada lokalnog parlamenta. Za napuštanje sjednice, opozicija nije imala ni jedan razlog, jer je postojao kvorum, mogli su raspravljati i odlu?ivati o svim ta?kama dnevnog reda. Kako funkcioniše opozicija mogli su se naši sugra?ani uvjeriti pra?enjem prenosa preko TV “Teute” kazao je Muhamet Nika, predsjednik SO.
Valja podsjetiti da je ovakav scenario vladaju?im partijama ranije pravila sadašnja ve?ina koja je tada bila u opozicionim klupama. Zato je ovo sada “ve? vi?eno”.
A.J
Pobjeda