1,7 odsto Crno Gorske obale u rukama stranaca

April 29, 2008   | Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam

Predrag NenezicMINISTARSTVO turizma i zaštite životne sredine Crne Gore ne zanima ko su vlasnici hotela i ko kupuje zemlju, ve? samo da li se poštuje zakon ili ne. Želimo da imamo dobar privatni sektor, da se otvaraju nova radna mesta i da iskoristimo talas interesovanja za našu zemlju.
Ovako Predrag Nenezi?, prvi ?ovek turizma Crne Gore, objašnjava za “Novosti” masovnu prodaju “?edovine” i gra?evinsku groznicu koja vlada primorjem.
– Tek je 1,7 odsto obale u rukama stranaca – kaže ministar Nenezi?. – Najviše ima britanskog, ruskog i ma?arskog kapitala, a trenutno animiramo Arape i Amerikance. Ceo svet se bori za rusko tržište, jer troše mnogo. Što ne bismo i mi?
Cena kvadrata u Beogradu sko?ila je “zahvaljuju?i” prodaji zemljišta u Crnoj Gori?
– Sigurno da postoji nešto. Svakako, nije nam drago što se pare odlivaju negde, pa i u Srbiju.
Problem divlje gradnje “caruje” crnogorskim primorjem. Koliko uspešno je vlasti kontrolišu?
– Mislim da smo znatno smanjili divlju gradnju, jer se radi velika akcija na nivou države i opština. Od sada ?e se zbog divlje gradnje krivi?no odgovarati, a ne prekršajno. Zbog nedostatka gra?evinske dozvole obustavljena je i gradnja na Zavali. Ne znam da li ?e neko zbog toga biti kažnjen, o tome odlu?uje samo sudska vlast.Ada  Bojana Ulcinj
Ada Bojana ?e još ove sezone biti u državnim rukama. Kako te?e privatizacija ovog, urbanisti?ki najslobodnijeg dela obale?
– Mnoge firme su zainteresovane za Adu Bojanu, a u toku je tender. Mogu svi da se jave, pa ?emo da pregovaramo. Veliko je pitanje ko sve ima šanse, jer su kriterijumi visoki. Ekološki standardi mora?e da budu maksimalno ispoštovani. To zna?i da ?e ostati 400 hektara prirodnog rezervata, a na 100 ?e da se gradi. Predvi?eno je da se pretežno naprave hoteli ?ija visina ne sme da pre?e visinu najvišeg drveta, sportski tereni, kongresne sale, mala marina. Pored Ade Bojane, na tenderu je i Velika plaža, uvala Valdanos, na kojoj se nalazi 18.000 stabala maslina koja se ne mogu dirati. Nijedan objekat ne?e biti na prodaji, ve? ?e se davati na dugoro?ni zakup ili uz zajedni?ka ulaganja sa državom. Nove vlasnike dobi?e kasarna u Kumboru, Ostrvo cve?a, Bigovo i vojno odmaralište na Žabljaku.
Turisti?ka sezona je na vidiku, pa i gužve na putevima. Šta ?e od trenutnih radova biti završeno za ovu sezonu?
– U toku su modernizacija i rekonstrukcija saobra?ajnica. Do po?etka turisti?ke sezone bi?e završeni radovi na izgradnji tre?ih traka duž jadranske obale – Sutomore, bulevar u Be?i?ima, Lepetani i Kamenar i deonica od Meljina do Herceg Novog. Rekonstruiše se i deo saobra?ajnica koje vode od Podgorice ka Srbiji.
Jedna od naj?eš?ih primedbi turista jeste nedostatak vode u sezoni?
– Do po?etka sezone bi?e uloženo dva miliona evra, ?ime ?e se obezbediti redovno snabdevanje vodom primorskih opština. Fabrika za desalinizaciju vode ?e biti gotova do 10. juna, što ?e obezbediti protok od 100 litara u sekundi. Ovo je samo prelazno rešenje, jer ?e regionlani vodovod biti gotov do kraja 2009. godine. Iz Skadarskog jezera tada ?e “te?i” 1.000 litara vode u sekundi.
Od ove godine uvode se ekološke takse?
– Eko-takse, koje koštaju od 10 do 150 evra za godinu dana, pla?a?e svi. I naši gra?ani i turisti. Naši ?e tu naknadu pla?ati kada registruju auto, a turisti prilikom ulaska u zemlju. Ovo je me?unarodna praksa i sav novac ?e se ulagati u ekološke projekte. Potrebno je da zaštitimo vazduh koji svi udišu.

mala plazaKakva su predvi?anja za ovu sezonu?
– Ove godine o?ekujemo 550 miliona evra prihoda, što ?e biti za 15 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Verujemo da ?e biti oko osam miliona no?enja i oko 1,7 miliona turista ovog leta. Nadamo se da ?e 400.000 turista biti iz Srbije, koji su naši bitni gosti. Spremno je i novih 17 manjih hotela, koji ?e dobiti tri i ?etiri zvezdice. Tu je i projekat “Peša?enje i biciklizam”, koji je jedan od važnijih za Crnu Goru. Mi smo, upravo zbog prirode, poznati i privla?ni.

PRAVILNIK O HRANI
Novim Pravilnikom o bezbednosti hrane turisti ne?e mo?i da unose velike koli?ine hrane u Crnu Goru. Šta ?e gosti mo?i od hrane da ponesu?
– Turisti koji ulaze u Crnu Goru mo?i ?e da unesu pet litara vode, dve litre bezalkoholnih i litar alkoholnih pi?a, kilogram sušenog vo?a ili povr?a i kilogram deklarisane hrane spremne za upotrebu. Osnovni cilj je da se zaštiti zdravlje ljudi koje je naro?ito ugroženo u toku letnje turisti?ke sezone.
Izvor-novosti.co.yu