Vlasnici nezakonito prisvajaju plaže u Crnu Goru

ARZAPodgorica: – Jedan od tih primjera je i poluostrvo Arza, gdje ?lanovi obezbje?enja u crnim uniformama ve? dvije godine zabranjuju slobodan prolaz putem koji je državno vlasništvo do plaža koje su morsko dobro
Crnogorska obala je zakonski definisana kao javno dobro, ali novi vlasnici nekretnina sve ?eš?e ograni?avaju pristup i nezakonito prisvajaju priobalje sa plažama. Radio Slobodna Evropa prenosi da je jedan od tih primjera i poluostrvo Arza, gdje ?lanovi obezbje?enja u crnim uniformama ve? dvije godine zabranjuju slobodan prolaz putem koji je državno vlasništvo do plaža koje su morsko dobro. U Javnom preduze?u koji gazduje obalom kažu da se tim problemom moraju baviti i drugi, a država ?uti i tako sau?estvuje u ograni?avanju slobodnog kretanja državnim i morskim dobrom. U Morskom dobru smatraju da je takvo stanje nedopustivo i da niko iz te institucije nije odobrio privatno obezbje?enje javnih površina.
»Nema potrebe da tamo stoji uniformisano lice koje sprje?ava nekoga da pro?e«, kaže Rajko Radulovi? iz Morskog dobra.plac_Trigranit velika plaza ulcinj
Ruska firma, koja je prije tri godine kupila 100 hiljada kvadrata zemljišta na Rtu Arza na ulazu u Boku, vezuje se za ime Marka Latinovi?a i kompaniju Unique Trade, koju mediji dovode u vezu sa najve?om aferom pranja novca u Rusiji. Zbog sporne prodaje zemljišta na poluostrvu, ?eška kompanija PQ Consulting u januaru 2006. godine je odustala od kupovine 57,3 odsto akcija hotelsko-turisti?kog preduze?a (HTP) Boka, jer je Arza, na koju su ra?unali, ranije prodata.
Za 100 hiljada kvadrata zemljišta na rtu Arza rusko–crnogorsko–srpski konzorcijum platio je Vojsci Državne zajednice 4,5 miliona EUR, ali je prodaja sporna, jer je zemljište vlasništvo Opštine. Zbog toga je Osnovni sud u Herceg-Novom privremeno zabranio upis novih vlasnika u zemljišne knjige, ali je lokalna vlast saopštila da je raspoložena za dogovor sa Vojskom tako da ne?e sprje?avati preuzimanje.
Izvor / Mina-Business