?ukanovi? najuticajnija politi?ka li?nost

May 16, 2008   | Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji

Milo Djukanovic1PODGORICA – U oblasti biznisa na prvom mjestu je podgori?ki biznismen Veselin Barovi?, a drugi na listi je premijerov brat Aca ?ukanovi?, otkriva anketa CG Ekonomista.
Crnogorski premijer Milo ?ukanovi? je najuticajnija li?nost u Crnoj Gori, pokazala je anketa koju je sproveo ?asopis CG Ekonomist, a u kojoj su u?estvovala 22 novinara. Cilj anketa je da pokaže javnosti koje li?nosti crnogorski novinari smatraju najuticajnijim u Crnoj Gori u oblasti politike, finansija i biznisa.
“Apsolutno svi anketirani su u oblasti politike dali maksimalan broj bodova aktuelnom crnogorskom premijeru. On je dobio zna?ajan broj glasova i u ostale dvije kategorije, tako da se nalazi me?u prvih pet na svim listama”, piše CG Ekonomist.
U oblasti biznisa na prvom mjestu je podgori?ki biznismen Veselin Barovi?. Novinari su navodili da posjeduje zna?ajan broj akcija najve?ih crnogorskih preduze?a kao što su Rudnika uglja, Solane “Bajo Sekuli?”, Bjelasice Rade i tako uti?e na njihovo poslovanje, a samim tim i na crnogorsku ekonomiju. On je ?lan i Borda direktora Elektroprivrede, preko Euro fonda ?iji je suvlasnik, a, izme?u ostalog, posjeduje i 20 odsto akcija u firmi Broudbend Montenegro, koja je na tenderu Agencije za radio difuziju za izdavanje licenci za kablovsku televiziju dobila pravo za taj servis pruži u svim crnogorskim opštinama.
Drugi na listi je Aco ?ukanovi?, brat premijera ?ukanovi?a, akcionar i vlasnik nekoliko kompanija, a tre?i je Duško Kneževi?, predsjednik Atlas grupe. Na ?etvrtom mjestu je Milo ?ukanovi?, dok je peti Dragan Brkovi?, vlasnik kompanije Vektra.
Ova lista je i najduža, jer se na njoj nalaze 24 li?nosti, a, izme?u ostalih, su i Svetozar Marovi?, koji je šesti, Veselin Vukoti?, Arsenije Vujovi?, Miroslav Ivaniševi?, Tomislav ?elebi?, Oleg Deripaska, Miodrag Davidovi?, Vujica Lazovi?, Vladan Vujovi?, Miroslav Miškovi?.
I u dijelu finansija novinari su naveli 23 imena.
Prvo mejsto zauzeo je Aco ?ukanovi? sa 53 glasa. Na drugom mjestu je Milka Ljumovi?, direktor Crnogorske komercijalne banke, tre?i je Kneževi?, a ?etvrti Milo ?ukanovi?.
Na petom mjestu se nalazi Ljubiša Krgovi?, predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore.
Na listi se još nalaze Vukoti?, Vladan Vujovi?, Barovi?, Branimir Gvozdenovi?, Vuk Rajkovi?, Marovi?, Kristijan Toetl, predsjednik uprave Hypo alpe adria banke, Miodrag Perovi? osniva? Monitora, Velimir Bogdanovi? direktor Prve Banke Crne Gore, Miomir Mugoša, Ranko Krivokapi?, Milijana Gregovi?, direktor budvanske Komercijalne banke, biznismen Oleg Obradovi?, Mihailo Banjevi?, Damjan Hosta i Mladen Rabrenovi? iz Podgori?ke banke.
Najviše glasova kada je politika u pitanju poslije ?ukanovi?a, dobio je Marovi?. Podgori?ki gradona?elnik Miomir Mugoša se nalazi na tre?em mjestu, dok je ?etvrti ministar spoljnih poslova Milan Ro?en. Predsjednik Filip Vujanovi? je na petom mjestu.
Novinari su u komentarima navodili da je ?ukanovi? neprikosnoveni vladar politi?kom scenom.
“Najmo?niji, sve u Crnoj Gori je pod njegovom kontrolom, DPS drži na okupu“, bio je jedan od komentara.
Glasove me?u politi?arima, po redosljedu, su dobili predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojevi?, Andrija Mandi?, lider Srpske liste, Ranko Krivokapi?, Vanja ?alovi?, direktor Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, mitropolit Amfilohije, potpredsjednik Vlade Gordana ?urovi? i poslanik Socijalisti?ke narodne partije Predrag Bulatovi?.
Izvor / Mina-Business