Albanske stranke negiraju izjavu Gzima Hajdinage o lobiranju kod vlade da prizna Kosovo

May 19, 2008   | Politika, Shtypi / Mediji

GZIM HAJDINAGAProizvod predreferendumskog dila
Nikola Camaj (DSA) naglašava da DUA ništa ne pri?a napamet, pa tako ni o priznanju Kosova koje Hajdinaga ne o?ekuje, nego najavljuje – Vaselj Siništaj isti?e da njegova stranka ne lobira.
Odluka da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova i Metohije od Srbije ne?e biti donijeta na insistiranje albanskih stranaka, ve? kada to signalizira me?unarodna zajednica, poru?io je lider Albanske alternative Vaselj Siništaj komentarišu?i najavu Gzima Hajdinage, (DUA) predsjednika Opštine Ulcinj, koji je u Prištini izjavio da ?e albanske partije lobirati u crnogorskoj vladi da prizna kosovsku nezavisnost.
Siništaju nije jasno kako se izjavama poput Hajdinagine da ?e “albanske stranke lobirati za priznanje ako Podgorica to ne uradi do po?etka turisti?ke sezone”, politi?ari služe za sticanje sitnih politi?kih poena kojima se, prema njegovoj ocjeni, ništa ne može posti?i.GZIM HAJDINAGA.JPG1
– Alternativa ne lobira, vjerujem ni Demokratski savez, opozicija smo, pa i ne možemo. Me?utim, nijesam siguran za DUA jer su, ipak, dio vlasti. Koliko znam, ni oni u to nijesu uklju?eni. U krajnjem, zaista ne vidim kako Albanci u Crnoj Gori mogu na to da uti?u – rekao je Siništaj.
Funkcioner Demokratskog saveza Albanaca Nikola Camaj isti?e da “DUA sigurno ništa ne pri?a napamet i da za razliku od opozicionih albanskih stranaka, vjerovatno pokušava da uti?e na Vladu”. On pretpostavlja da je Hajdinagina izjava zasnovana na osnovu navodnog dogovora sklopljenog maja 2006. godine izme?u vlasti i DUA, kojim je “samostalna Crna Gora za priznanje Kosova”.
Dinosha_Camaj_Sinishtaj– Oni ne kažu “o?ekujemo priznanje”, ve? ga najavljuju. Je li to rezultat dogovora da se na referendumu o državno-pravnom statusu 21. maja 2006. godine podrži samostalna Crna Gora a zauzvrat prizna nezavisno Kosovo, ne znam. Da je mogu?e, mogu?e je. Što se ti?e najavljenih protesta, svako ima pravo da iskaže nezadovoljstvo, razumje?emo bijes dijela gra?ana ali odluka Vlade ili parlamenta mora se poštovati – tvrdi Camaj.
Termin “me?unarodna zajednica”, kako tuma?i potpredsjednik Demokratske srpske stranke Simonida Kordi?, predstavlja eufemizam koji ozna?ava interes i volju Vlade Sjedinjenih Ameri?kih Država.
Ona isti?e da bi priznanje “lažne države Kosovo za Crnu Goru bio politi?ki katastrofalan potez”.
– Da li Albanci lobiraju u Podgorici da se Kosmet prizna. Sigurno da to rade, možda ne formalno, ali njihove inicijative ne ?ude. Ipak, takva odluka bi bila protivna volji ve?ine gra?ana Crne Gore i mi smo ranije poru?ili da ?emo u tom slu?aju pozvati gra?ane na proteste – saopštila nam je Kordi?.
M.V.

Siništaj: Prvo rasprava u SkupštiniVasel Sinishtaj_tuz
Vaselj Siništaj smatra da bi prije donošenja odluke u Vladi trebalo otvoriti raspravu u Skupštini kako bi se “vidjelo koje su pozicije parlamentarnih partija pa da na osnovu zaklju?aka, izvršna vlast prelomi”.
– O?ekujem da Vlada Crne Gore prizna nezavisnost. Ne bih licitirao sa datumima kada ?e se to dogoditi ali kada su ga priznale SAD i Britanija, druge mo?ne ?lanice EU, ne vidim zašto da se Crna Gora izdvaja – zaklju?io je Siništaj.

gezim hajdinaga_roderik murPodmirivanje ra?una
Gzim Hajdinaga je saopštio osnovni element dogovora izme?u vlasti i albanske politi?ke elite neposredno pred razbijanje zajedni?ke države, kaže poslanik Srpske liste Dobrilo Dedei?.
– Tada je Srpska narodna stranka uporno uvjeravala javnost da se projekat secesije SCG finansira novcem velikoalbanskog lobija za Zapada i narko-mafije sa Kosmeta. Kada je referendum završen tvrdili smo da ?e ra?uni za ponašanje vlasti kad-tad sti?i i da ?e Crna Gora morati da plati cijenu razbijanja države. Dolazak Agima ?ekua u Podgoricu po?etna je karika u podmirivanju ra?una sa albanskim teroristima koji u Prištini izigravaju vlast nezavisne države – smatra Dedei?.agim-ceku-i-milo-dukanovic
DPS: Nije bilo dogovora
Lider DUA Ferhat Dinoša forsirao je da DPS saopšti stav po pitanju Kosova, ali on je jasan i nemamo nikakvih ambicija da se nekom dopadnemo s tim, optimalan je, rekao je poslanik vladaju?e partije Rajko Kova?evi?.
– Ne?emo žuriti i vodi?emo ra?una o našim interesima. Podrška Albanaca nezavisnosti 2006. godine rezultat je slobodne volje, ne politi?ke trgovine. Dogovora na tu temu nije bilo – kazao je Kova?evi?.

Izvor / Dan