Bosanci i Hercegovci sve više odmaraju u Crnoj Gori

May 20, 2008   | Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam

Montenegro-UlcinjSARAJEVO– Crna Gora u ovogodišnjoj sezoni o?ekuje 10 posto više turista nego prošle godine i 15 posto više prihoda od turizma. Tako su na predstavljanju turisti?ke ponude u sarajevskom hotelu Radon Plaza potvrdili turisti?ki djelatnici susjedne nam zemlje.
Uz more nude i planine
Menadžerica za sajmove u Nacionalnoj turisti?koj organizaciji Crne Gore Ljiljana ?uki? izjavila je da se za predstoje?u turisti?ku sezonu mnogo radilo na prometnoj infrastrukturi, regulaciji vodovoda i ?vrstih otpada, osuvremenjivanju smještajnih kapaciteta, a planirana je i izgradnja deset novih hotela. ?uki? je dodala da su plaže ure?ene i ?iste te da je 18 plaža ove godine dobilo plavu zastavicu, što upu?uje na kvalitetu. Donesen je Zakon o sigurnosti hrane, a što se ti?e cijena one ne odstupaju mnogo od prošlogodišnjih. Iz BiH je lani bilo više od 100.000 turista, a ove godine o?ekuju da ?e ih biti više. Imaju?i u vidu tradicionalno dobru suradnju i cijene?i da su turisti iz BiH uvijek bili me?u brojnijim i rado vi?enim na crnogorskoj rivijeri, posljednjih godina poklanja se posebna pažnja prezentaciji crnogorske turisti?ke ponude u našoj zemlji. Uz more turisti?ki djelatnici žele integrirati i planinski dio, kao kvalitetnu turisti?ku ponudu, a tu je i niz kulturno-zabavnih manifestacija. Kao kvalitetan turisti?ki proizvod izdvajaju pješa?enje i rekreaciju u nacionalnim parkovima uz biciklizam i splavarenje.Copakabana beach ulcinj(2)
Crnogorci oduševljeni Mostarom
Veleposlanik Crne Gore u BiH Ramiz Baši? naglasio je da sve ve?i broj turista iz Crne Gore posje?uje našu zemlju i naj?eš?e je to Sarajevo, Mostar, Trebinje i Neum te zimske centre Jahorinu, Bjelašnicu, Igman i Vlaši?. “Nije mogu?a turisti?ka suradnja ukoliko ona nije obostrana. Ali postoje i limiti suradnje, prije svega loše putne komunikacije izme?u naših država. Imamo lošu komunikaciju u cestovnom prometu, a nemamo ni jedne zrakoplovne linije, samo povremene ?arter letove Banja Luka-Tivat”, kazao je Baši?. Dva klju?na putna pravca koja povezuju Crnu Goru i BiH u lošem su stanju. ?ine sve napore da se na dionici Š?epan Polje-Fo?a popravi put. Relacija Trebinje-Herceg Novi treba se popraviti i mogu?e je da ?e ova najkra?a relacija prema crnogorskom moru do po?etka turisti?ke sezone biti završena.
Piše: R. Dautefendi?
Izvor / Dnevni list

Holiday accommodation in Ulcinj, Montenegro


Bosanci i Hercegovci sve više odmaraju u Crnoj Gori a naro?ito u Ulcinj.Ulcinj prošlog ljeta bio pose?ivan iz ovih gradova Bosne i Hercegovine.?apljina, ?itluk, Šipovo, Široki Brijeg, Žep?e, Živinice, Banja Luka, Banovi?i, Biha?, Bijeljina, Bosanska Gradiška, Bosanska Krupa, Bosanski Šamac, Bosanski Brod, Bosanski Novi, Br?ko, Bužim, Bugojno, Cazin, Derventa, Doboj, Donji Vakuf, Drvar, Fo?a, Fojnica, Glamo?, Goražde, Gornji Vakuf, Gra?anica, Grada?ac, Gradiska, Grahovo, Hadži?i, Ilidža, Jablanica, Jajce, Kakanj, Klju?, Konjic, Kotor Varoš, Kupres, Laktaši, Livno, Ljubinje, Ljubuški, Lukavac, Maglaj, Modri?a, mostar, Mrkonji? Grad, Neum, Novi Travnik, Odžak, Orašje, Pale, Prijedor, Prozor, Sanski Most, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica, Srebrenik, Stolac, Tesli?, Travnik, Trebinje, tuzla, Velika Kladuša, Višegrad, Visoko, Vitez, Vogoš?a, Zavidovi?i, Zenica, Zvornik.Dobro Došli u Ulcinj

1