Za Valdanos i Ostrvo cvije?a zainteresovano 16 kompanija

Baie de ValdanosPODGORICA – Interesovanje za turisti?ku valorizaciju Valdanosa i Ostrva cvije?a iskazalo je 16 kompanija ili konzorcijuma, saopšteno je iz Kabineta potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku.
Radi se o 13 renomiranih me?unarodnih kompanija – ”JNR Limited” (Rothschild), ”Cubus Lux” i ”Sheba Development Company” iz Velike Britanije, ”The King Kamehameha Group” iz Njema?ke, ”The Cordish Company” – USA, Falkesteiner ”Michaeler Tourism Group” iz Austrije, ”Dolphin Capital Partners” sa Kipra, ”Crossroads Capital” iz Ma?arske, ”Mirax Group Corporation”, ”Metropol” i ”Mos City Group” iz Rusije, ”Bona Fide LTD” iz Letonije i ”Hespepa” iz Italije.valdanos_6
Interesovanje su iskazala i dva me?unarodna konzorcijuma – ”Kirkwood Capital”, ”Kirkwood Capital Investment LTD”, ”Vegrad d.oo”, ”Accor Group” – Hrvatska, Francuska, USA, Slovenija i Konzorcijum kompanija ”Rostok” i ”GAA”, ”MartaConsulting” Rusija i Dubai, kao i doma?a kompanija – ”Imobilia” iz Budve.
Ponu?a? je, kao dio ponude konzorcijuma, morao uklju?ivati jednog me?unarodnog hotelskog operatora i brend koji je dobro poznat i me?unarodno priznat, podsje?a se u saopštenju.
– Morao je biti iskusan u planiranju, razvoju i upravljanju sli?nim projektima suštinske kompleksnosti i osjetljivosti u smislu životne sredine i imati tehni?ko iskustvo i ekspertizu da osigura pravovremeno, potpuno i sveobuhvatno ispunjavanje prostornih, estetskih, arhitektonskih, inženjerskih, tehni?kih i regulatornih zahtjeva – navodi se u saopštenju.
Valdanos Bucht_ulcinj. Ponu?a? je morao da dokaže da posjeduju sredstva za finansiranje, da dostavi razvojni i projektantski koncept, kao i druge uslove.
– Veliko interesovanje me?unarodnih kompanija za lokalitete Valdanosa i Ostrva cvije?a još jedna je potvrda uspješnosti vo?enja politike u ovoj oblasti, i jasan signal da ?e izbor partnera za realizaciju ovih projekata biti doprinos rastu i razvoju Crne Gore – saopšteno je iz kabineta potpredsjednika Vlade.
D.S.
Izvor / Republika