Zaboravljeni grad Ulcinj,?e biti turisti?ka meka Južne Evrope

May 21, 2008   | Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam

Ulcinj Grad koji drži rekord sa 217 sun?anih dana tokom godine
Kada Vas, ve? kurtoazno upitaju “A kuda ideš?”, posle saznanja da ?ete ovo leto, ili pak, deo njega, provesti ipak na nekom drugom mestu, i to na moru, pa Vaš odgovor (gle ?uda!) glasi “U Ulcinj”, prva reakcija Vašeg sagovornika uglavnom je prazno, bezizražajno lice. Ve?inom stoga, što su ?uli, ve?ina jeste, za taj grad, i znaju, eventualno, da se nalazi južnije od Bara, i da je pun Albanaca. A tu se zaustavlja svako dalje interesovanje Vašeg sagovornika.
Na žalost, veliku žalost svih nas, koji godinama idemo dole na letovanje, i shvatamo polako da je Ulcinj, pre svega, prodani grad.
Ne, niko to nije javno rekao, niko to nije najavio, ali promene koje se dešavaju svake godine, govore da su naši (još uvek smo u istoj državi) politi?ari, rešeni da grad sa najlepšom i najdužom peš?anom plažom u Evropi prepuste Albancima. I to samo njima, jer poslednjih pet godina, oni ?ine 85 odsto turista koji leti posete ovaj grad.velika plaza1
Zašto?
Zato što u prospektima naših turisti?kih agencija, kada bacite pogled na Crnogorsko primorje, vide?ete da se ponude hotelskih i ostalih sadržaja odnose, uglavnom i ve?inom, na prostor od Herceg Novog do Bara; ja, bar, u ovogodišnjim prospektima (koje najviše gledam upravo zbog toga) nisam videla nigde Ulcinj, eventualno u nekim novinama pominje se Ada Bojana, koju svake godine, sve više i više okupira gluma?ki i estradni svet, pre svega, Beograda i Novog Sada.
velika plaza_ulcinjPlaža duga 12 km
Zašto se u novinama, ?ini mi se da je bio “Glas” od ?etvrtka 14. avgusta, kada se pobrojavaju sve lepe plaže našeg primorja, spominju malecke plaže Budve, koja nema kapacitete, po?ev od smeštaja i vode, da primi sve one koji smatraju da je letovanje u Budvi “in”; zašto se nigde ne spominje Velika plaža u Ulcinju? Ne, nije politika u pitanju! Volela bih samo da me neko razuveri!
A Ulcinj, grad koji drži rekord sa 217 sun?anih dana tokom godine, sa prelepom, dvanaest kilometara dugom peš?anom Velikom plažom, malom gradskom, zatim ženskom plažom sa lekovitom sumpornomCopakabana Beach_Ulcinj vodom, lepim i velikim starim gradom, sa zidinama koje izranjaju direktno iz mora, TAJ Ulcinj polako prestaje da bude grad u kome su, nekada, postojali Knjaževa?ki, ?eški, Banjalu?ki kamp, zatim tri beogradska naselja… Prestaje da bude grad u koji su dolazili mahom Nemci i Italijani (i zaposleni po javnim službama su morali da znaju nema?ki), Ma?ari, Šve?ani, Poljaci..
Ima i sada gostiju, može se videti po registracijama besnih automobila, iz svih zemalja Evrope, ali oni pri?aju samo jedan jezik – albanski!
Neko može pomisliti da ja imam nešto protiv Albanaca. Nemam, zato što u taj grad idem ve? trideset Copakabana beach ulcinj(2)godina, gledam ga kako se menja iz godine u godinu, i nikada, ali nikada, nisam imala problema niti sa lokalnim stanovništvom, niti sa ovima koji dolaze sa strane. A da je Ulcinj, bezbedan grad, potvr?uju i re?i na?elnika bezbednosti za podru?je Ulcinja, Bara i Budve (izvinjavam se što nisam zapamtila ime), koji je, pre neko ve?e, u emisiji “Glas razuma”, na Prvom programu RTS-a, rekao da je u Ulcinju ve? godinama, stopa kriminaliteta za pedeset odsto niža nego u druga dva grada, i da, pored velikih kulturoloških razlika, i ve?eg broja nehriš?anskog življa, tamo radnici Službe bezbednosti imaju najmanje posla.Ada  Bojana Ulcinj
Zato meni jako smeta antipropaganda Ulcinja, od strane turisti?kih radnika, novinara, i ostalih nepoznavaoca prilika, koji svojim ponašanjem dopuštaju da se stvori slika Ulcinja kao grada koji nije dovoljno dobar, možda i siguran, za naše, a za sve ostale turiste jeste.
I dok je Velika plaža krcata, uglavnom Albancima, re?no ostrvo Ada Bojana, veli?ine oko šest stotina hektara i sa peš?anom plažom dužine blizu ?etiri kilometra, puna je Beogra?ana i Novosa?ana, i kada u?ete na nju, kao da ste prešli u sasvim drugi svet.
Gosti naturisti?kog naselja na Adi, sada nisu više toliko restriktivni prema obu?enima, mada postoji odvojeni deo i za obu?ene, a i one druge, a nekada je sve vrvelo od inostranih gola?a, za koje je Ada bila raj na zemlji.
Ada  Bojana 1 montenegroVelika prednost Ulcinja, koja se, tako?e, nigde ne pominje, jeste i obilje vode za pi?e, i u ovom gradu tokom leta nema restrikcije niti nestašice vode.
Komunalne službe su, tako?e, dobro organizovane, mada se ve?a pažnja poklanja samom gradskom jezgru, nego prigradskim naseljima, i zbog nerazumljivih razloga, duž dvadesetokilometarskog puta za Adu Bojanu, kontejneri su postavljeni tek mestimi?no, mada ima prostora, i potrebe da budu pore?ani na svakih dve stotine metara, barem na prvoj polovini puta.mala plaza_ulcinj
Ulcinj je grad velikih mogu?nosti. Samo zale?e Velike Plaže je nepregledna ravnica, na kojoj bi moglo da se izgradi na desetine hotela, sa svim prate?im sadržajima. Svojevremeno su bili Amerikanci, a sad su, ?ujem, Nemci zainteresovani za ure?enje Velike Plaže, i ja sam sigurna da ?e, ako ne za pedeset, onda za sto godina, Ulcinj biti turisti?ka meka Južne Evrope. Ako politi?ari, pre svega, budu pametni.
A do tada, ja Vas pozivam da posetite ovaj grad, ne morate putovati ceo dan, ima?ete utisak da ste u Turskoj, koju ve? toliko volite, i budite sigurni da ?ete do?i ponovo.
?ista romantika
UlcinjVide?ete ono, što sa ove razdaljine sigurno ne možete ni da zamislite, da u jednom dvospratnom restoranu na Maloj plaži, zajedno se vesele i Srbi i Albanci – doduše jedni na spratu sa svojom, a drugi dole, sa svojom muzikom. I svi su veseli, i niko nikome ne smeta – tolerancija u pravom smislu re?i. Naravno, sti?e se utisak da su Albanci veseliji, ali to je samo zato što su brojniji, i što ne možete da vidite porodicu sa dvoje, ve? obavezno sa troje, i više dece.crna gora_ulcinj
Eh, tu bih mogla da po?nem pri?o o natalitetu, o bajkovitoj stimulaciji za mlade bra?ne parove u zemlji nam Srbiji, ali onda, kraja skoro ne bi bilo. A to mi i nije bila tema.
Zato, ovde prestajem sa pisanjem, uz još jedan poziv da posetite Ulcinj, posebno ako volite duge, ali zaista duge peš?ane plaže, i prelepe zalaske Sunca, koji, verujte, nigde nisu tako romanti?ni nego na krajnjem jugu našeg mora…
Jelena Stankovi?
Jagodina -Izvor / Glas-Javnosti


Srbijanci sve više odmaraju u Crnoj Gori a naro?ito u Budvi pa onda i u Ulcinj.Ulcinj prošlog ljeta bio pose?ivan iz ovih gradova Srbije i Vojvodine.Ada, Apatin,  Aran?elovac,  ?uprija,  ?a?ak,  Šabac,  Ba?ka Palanka,  Be?ej,  beograd,  Bor,  Bor?a,  Crna Gora,  Gornji Milanovac,  In?ija,  Jagodina,  Kalu?erica,  Kikinda,  Kragujevac,  Kraljevo,  Kruševac,  Kula,  Lazarevac,  Leskovac,  Loznica,  Mladenovac,  Niš,  Novi Pazar,  Novi Sad,  Obrenovac,  Pan?evo,  Para?in,  Pirot,  Požarevac,  Priboj,  Prokuplje,  Ruma,  Senta,  serbija,  Smederevo,  Smederevska Palanka,  Sombor,  Sremska Mitrovica,  Subotica,  Temerin,  Užice,  ulcinj,  Valjevo,  vojvodina,  Vranje,  Vršac,  Vrbas,  Zaje?ar,  Zrenjanin
Dobro Došli u Ulcinj