Nove linije i jeftinije karte nacionalne avio-kompanije “Montenegro erlajnz”

May 31, 2008   | Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam

montenegro erlajnzVlada i “montenegro erlajnz” dogovaraju specijalni aranžman
Podgorica – Predstavnici Vlade i nacionalne avio-kompanije “Montenegro erlajnz” dogovorili su uvo?enje novih avio-linija, koje bi ve? od ovog ljeta Crnu Goru povezale sa još nekoliko evropskih destinacija.
Rije? je o aranžmanu kojim ?e Vlada subvencionisati “Montenegro erlajnz”, kako bi bile snižene i cijene putnih karata. Do po?etka naredne sedmice precizno ?e se znati koje se nove linije uvode, a u igri su Milano, Dizeldorf i Berlin.
Pored ovih destinacija i uvo?enja linije za London od 15. juna, planirano je i pove?anje broja rotacija prema gradovima koje avioni “Montenegro erlajnza” ve? lete, naro?ito prema Frankfurtu, Moskvi i Parizu.
?lanovi Vlade proteklih dana su razmatrali mogu?nosti predvi?ene elaboratom eksperata “Montenegro erlajnza”, a kona?nu odluku treba da donesu do narednog ponedjeljka – kazao je “Vijestima” sagovornik iz Vlade.
Takva odluka podrazumijevala bi finansijsku podršku Vlade u realizaciji ovog projekta, ?ija projekcija troškova na godišnjem nivou iznosi oko 2,5 miliona eura.
Dobro upu?eni izvori “Vijesti” tvrde da ?e se pove?anjem broja linija i podrškom Vlade, stvoriti mogu?nost za smanjenje cijena putnih karti koje su prema opštoj ocjeni visoke.
– Prema internoj analizi predvi?eno je uve?anje broja putnika za oko 40.000 na godišnjem nivou. Samim tim, pove?ao bi se i broj turista, od kojih bi, prema procjenama, bili ostvareni direktni i indirektni finansijski efekti od oko 30 miliona eura godišnje – tvrdi isti sagovornik “Vijesti”.Vlada i “Montenegro erlajnz” ve? od jula planiraju otvaranje linije za Milano, na kojoj bi “fokeri” letjeli dva puta sedmi?no, dok ?e Dizeldorf i Berlin crnogorskim putnicima bi?e dostupni, najvjerovatnije, krajem ove godine .U nacionalnoj avio-kompaniji planiraju da tokom ljetnje sezone uvedu svakodnevne letove za Moskvu i Frankfurt, dok ?e broj letova za Pariz biti uve?an umjesto dosadašnje dvije, na tri rotacije sedmi?no. Pored ovih, avioni “Montenegro erlajnza” lete i za Beograd, Rim, Be?, Budimpeštu, Cirih i Ljubljanu.U “Montenegro erlajnzu”, kako je ranije saopšteno, predvi?aju da ?e do kraja godine prevesti više od 500.000 putnika, što bi predstavljalo rekord u dosadašnjem poslovanju kompanije. Realizaciji tog cilja zna?ajno ?e doprinijeti i novi avion “ebraer”, koji narednih dana predstavnici kompanije treba da preuzmu u Brazilu.Prema nezvani?nim informacijama, nacionalni avioprevoznik je, prema finansijskim izvještajima, u prošloj godini ostvario pozitivne rezultate sa viškom u budžetu od oko 300.000 eura. U prvim mjesecima ove godine, kako je ranije saopšteno iz kompanije, ostvaren je zna?ajan rast u prevozu broja putnika, u odnosu na isti prošlogodišnji period. To ukazuje da ?e u ovoj godini, “Montvenegro erlajnz” postaviti novi rekord u prevozu putnika.
U planu i low cost sjedišta
Da bi pospiješili promet putnika, predstavnici Vlade i “Montenegro erlajnza” razmatraju mogu?nost da se od jeseni uvede low cost, niskotarifni sistem na redovnim linijama ove kompanije.
Vijesti” nezvani?no saznaju da ?e Vlada razmotriti mogu?nost da u avionima ograni?i broj mjesta, za koja bi se prodavale karte po principu low cost. Taj sistem predvi?a da se karte rezervišu i kupuju posredstvom Interneta. Do jeftine karte može se do?i, ukoliko se što ranije rezerviše i kupi. Kako se vrijeme leta primi?e, tako su i karte sve skuplje.
– Razmatra se mogu?nost da na godišnjem nivou po letu bude 30 sjedišta sa niskim tarifama. Naravno, taj broj ne?e biti isti na svakom letu, ve? ?e se kreirati u skladu sa procjenama o tražnji i dobom godine – ispri?ao je izvor “Vijesti” iz Vlade.
J. MUMINOVI?
Izvor /Vijesti

Holiday accommodation in Ulcinj, Montenegro