Akademska alternativa kritikuje predlog zakona o li?nom imenu

June 1, 2008   | Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji

pasos crne goreZamjerke zbog jezika
Podgorica, 31. maja (MINA) – Predlog zakona o li?nom imenu, koji predvi?a da taj podatak u zvani?nim dokumentima bude napisan na crnogorskom jeziku, a za pripadnike nacionalnih manjina na njihovim jezicima, besmislen je i neadekvatan realnom stanju, ocijenila je danas Akademska alternativa (AA).
U toj nevladinoj organizaciji navode da po tom zakonu ispada da više od 89.5 hiljada pravoslavnih Crnogoraca koji govore crnogorskim jezikom predstavljaju nacionalnu ve?inu, a da su preko 530.64 hiljade gra?ana pripadnici nacionalnih manjina, uklju?uju?i i Srbe i Crnogorce koji govore srpskim jezikom.
„AA insistira da se zakonom ozvani?i da su Srbi, Crnogorci i Bošnjaci pripadnici konstitutivnih manjinskih naroda u Crnoj Gori, a da se pod nacionalnim manjinama mogu, eventualno, podrazumijevati Hrvati i Albanci“, kaže se u saopštenju AA dostavljenom agenciji MINA.
U AA smatraju da je neophodno da se Ustavom definisani Savjet za manjine preimenuje u Savjet naroda, gdje ?e svoje predstavnike imati svi konstitutivni manjinski narodi i ostale nacionalne manjine. „Protivno je logici da institucija Savjet za manjine ostane pod tim nazivom, jer su svi narodi u Crnoj Gori manjinski, bilo da su konstitutivni manjinski narodi kao što su Srbi, Crnogorci i Bošnjaci ili pripadaju nacionalnim manjinama kao Albanci ili Hrvati“, smatraju u AA.
Izvor / Mina