Dežurni telefon u toku sezone i ove godine

June 7, 2008   | Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam

ULCINJ,ULQINI,ULQIN,MONTENEGROSa organizovanim pripremama za pra?enje turisti?ke sezone, Poreska uprava PU, otpo?ela je prije nešto više od tri godine godine.
Tada je njen menadžerski tim odlu?io, da se ova aktivnost, provede na jedan nov i savremen na?in, koji je u skladu sa evropskim standardima i iskustvima iz ove oblasti.
Pou?ena dobrim rezultatima, odlu?eno je da se ovakav, organizovan na?in primjeni u pra?enju i Ljetnje turisti?ke sezone 2008.
“Jedan od na?ina koji je primjenjivan u navedenom periodu, a koji ?e se primjenjivati i u ovoj godini, u cilju postizanja što boljih rezultata, je i dvadeset ?etiri sata dežurni telefon 9707”, podsje?aju u PU.
Od prvog aprila ove godine, paralelno sa ovim brojem u funkciji je i broj 19707.
Namjena ovog dežurnog telefona sastoji se, izme?u ostalog i u pružanju mogu?nosti gra?anima i turistima, da svoja zapažanja, sugestije i primjedbe, saopšte odgovornima i da na taj na?in, pružanjem pravovremene informacije sa lica mjesta, omogu?e Poreskoj upravi da blagovremeno reaguje i po?inioce prekršaja sankcioniše u skladu sa zakonskim propisima.
“Besplatnim pozivom, bilo sa fiksne ili mobilne mreže na broj Call centra, svi gra?ani mogu prijaviti i eventualne slu?ajeve korupcije i zloupotrebe ovlaš?enja poreskih službenika”, kažu u PU.
Odgovorni u Poreskoj upravi isti?u da su gra?ani prihvatili ovakav vid ponu?ene saradnje, što je potvr?uje da sa ovakvom vrstom komunikacije treba nastaviti i ubudu?e.
Izvor / CafedelMontenegro.

Holiday Rental Ulcinj_Ulqin_Montenegro