U Ulcinjskom polju,predvi?a se kapacitet džamije od hiljadu klanja?a

June 18, 2008   | Shoqëria / Društvo

Ulcinjskom polju,predvi?a kapacitet džamije od hiljadu klanja?aPoziv za doniranje izgradnje nove džamije u Ulcinju
Odbor IZ-e Ulcinja i Odbor za izgradnju džamije u Ulcinjskom Polju, pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za izgradnju nove džamije u Ulcinjskom Polju.
Obezbije?en je plac i ura?en je projekat, koji predvi?a kapacitet džamije od hiljadu klanja?a, gasulhanu, biblioteku, salu,kafeteriju, parking i druge prate?e sadržaje.
Dobrotvori – zainteresovane institucije, firme i pojedinci, sredstva za ovaj zna?ajan projekat mogu uplatiti na :BASHKËSIJA ISLAME E ULQINIT-ISLAMSKA ZAJEDNICA ULCINJ
Žiro ra?un:510-12295-15
Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel/fax:
Tel :+382 30 413-257
Tel :+382 69 037-681
Tel :+382 69 473-400

1