Siništaj: Imamo dodirnih ta?aka sa PZP-om

September 10, 2008   | Politika, Shtypi / Mediji

Podgorica– Na crnogorskoj politi?koj sceni potrebna je prekompozicija, a Albanska Alternativa (AA) i Pokret za promjene (PzP) imaju više dodirnih ta?aka, ocijenio je danas predsjednik AA Vaselj Siništaj.
Lider PZP-a Nebojša Medojevi? rekao je da stranka želi „?vrš?u saradnju“ sa Socijalisti?kom narodnom partijom (SNP), (AA) i Bošnja?kom strankom (BS).
“AA i PzP imaju dodirnih ta?aka u pogledu budu?eg života u Crnoj Gori. Tu prije svega mislim na decentralizaciju vlasti”, rekao je Siništaj agenciji Mina.
Te stranke su, kako je naveo, saglasne i da u Crnoj Gori ne bude više politi?ki montiranih procesa, i oko raspolaganja državnom imovinom, odlu?ivanja u procesu privatizacije kao i oko eksproprijacije zemljišta.
Prema Siništajevim rije?ima, AA ne bježi od saradnje sa PzP, koja je, kako je dodao, nova stranka, koja je shvatila da se me?unarodni standardi moraju poštovati.
Siništaj smatra da je predlog Narodne stranke oko jedinstvene liste opozicije na izborima, politi?ki pogubno i za AA i za ostale partije.
“To je nemogu?e u Crnoj Gori u ovom trenutku, mi imamo naše mandate, držimo do toga da je to nama ste?eno pravo. Vidje?emo kakav ?e biti izborni zakon a kasnimo sa zakonom o manjinskim pravima i zakonom oko teritorijalne podjele države”, naveo je on.
To su, kako je dodao, propisi koji zahtijevaju dvotre?insku ve?inu i vrlo je važno da se oko toga postigne što šitri konsenzus.
On je kazao da je AA sa SNP-om ima korektnu saradnju u gradskoj opštini Tuzi.
“To je dokaz više da se može sara?ivati i sa strukturama koje imaju sasvim druga?iji prilaz”, smatra Siništaj.
Navode?i da u Crnoj Gori i dalje opstaje podjela na osnovu toga što se dvije tre?ine stanovništva izjasnilo da govori srpskim jezikom, Siništaj smatra da treba uraditi novi popis stanovništva.
Izvor / Mina