Vujanovi? zatvorio Njujoršku berzu gledaj video snimak

September 24, 2008   | Ekonomia / Ekonomija, Lajmet / Vijesti

VAŠINGTON – Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi?, koji predvodi crnogorsku delegaciju na 63. zasjedanju Ujedinjenih nacija u Njujorku, je jedan od rijetkih zvani?nika iz cijelog svijeta kome je ju?e ukazana ?ast da uklju?i zvono koje simboli?no ozna?ava zatvaranje Njujorške berze.
Tokom više susreta crnogorskoj delegaciji saopštena je podrška Crnoj Gori na putu evropskih integracija i ocjena da na tom putu Crna Gora dobro napreduje.
Predsjednik Vujanovi? se, izme?u ostalih, sreo i sa turskim predsjednikom Abdulahom Gulom a njihova zajedni?ka ocjena je da su odnosi dvije zemlje veoma dobri.
– Turska je jedna od prvih država koja je priznala Crnu Goru i mislim da postoji mogu?nost za ja?anje saradnje naro?ito u ekonomiji. Vjerujem da mnogi investitori žele da ulažu u Crnu Goru – kazao je turski predsjednik i naglasio da je to zbog toga što je Crna Gora veoma atraktivna zemlja.
– Hrvatska i Crna Gora imaju zajedni?ku evropsku budu?nost i sara?iva?e na putu evropskih i evroatlantskih integracija saglasili su se hrvatski premijer Ivo Sanader i predsjednik Vujanovi? i zaklju?ili da ?e se pitanja zaostala iz prošlosti rješavati konsenzusom dvije države.
– Hrvatska i Crna Gora imaju zajedni?ku budu?nost u ujedinjenoj Evropi i u NATO-u, kazao je Sanader.
– Bez obzira na to što Hrvatska nije ?lanica za nas je veoma važno što razumije da je Crnoj Gori potrebna aplikacija u toku ove godine – kazao je Vujanovi? i naglasio da da je tome posve?ena ne samo crnogorska država ve? i društvo u cjelini.
Vujanovi? je dodao da je i ?lanstvo u Akcionom planu za ?lanstvo u NATO još jedan cilj Crne Gore.
– Ono što je naša orijentacija to je NATO integracija, kazao je on.
Ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Ro?en razgovarao je sa albanskim kolegom Ljujzimom Bašom, kao i sa predsjedavaju?im OEBS-a Ficem Aleksandrom Stubom, koji je ocijenio da Crna Gora dobro napreduje na putu evropskih integracija.
– Imao sam dobre razgovore sa crnogorskim ministrom inostranih poslova, zaklju?ili smo da Crna Gora ispunjavaju?i obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dobro napreduje ka Evropskoj uniji, kazao je Stub.
Prema rije?ima Ro?ena predsjedavaju?i OEBS-a Aleksandar Stub je pozitivno okarakterisao napredak Crne Gore u evropske integracije i izrazio o?ekivanja da ?e Crna Gora napraviti dalji progres.
Ju?e su u Ujedinjenim nacijama bile poja?ane mjere bezbijednosti, ali i interesovanje medija zbog dolaska ameri?kog predsjednika Džordža Buša, koji govori na glavnoj debati zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prenijela je televizija Crne Gore.
S.Raspopovi?
Izvor / Republika