Siništaj traži priznanje Kosova

October 6, 2008   | Politika, Shtypi / Mediji

Poslanik Albanske Alternative uložio amandman na rezoluciju DPS-a
Poslanik Albanske alternative Vaselj Siništaj podnio je amandman na rezoluciju o ubrzanju evropskih i evroatlanskih integracija ?iji su predlaga?i poslanici DPS-a i SDP-a kojim traži da Skupština predloži Vladi da što prije prizna nezavisnost Kosova.Osvr?u?i se na rezoluciju, albanski poslanik je istakao da se u tom tekstu Kosovo skoro i ne pominje, kao da ništa u tom tekstu nije re?eno, jasno i razumljivo kada su u pitanju politi?ke pozicije zvani?ne Crne Gore.
– Taj dokument je nejasan i što se mene ti?e, predstavlja dobro jutro na sve ?etiri strane – izjavio je Siništaj.
Komentarišu?i Siništajev amandman i ocjene rezolucije, poslanik DPS-a Dragan Kujovi? je izjavio da “pominjanje Kosova u rezoluciji nije nikakvo dobro jutro na ?etiri strane, kako podnosilac amandmana misli”.
– Nego je to u kontekstu crnogorskog puta ka evropskim integracijama. Prema tome, niti se radi o nekoj politi?koj prevari niti o nekom politi?kom egzibicionizmu, ve? jednostavno o sagledavanju cjelokupnog stanja stvari, konteksta koji Crnoj Gori obezbje?uje najkvalitetniji put prema Evropskoj Uniji – kazao je Kujovi? za Antenu M.
On je podsjetio da, prema crnogorskom Ustavu, o priznavanju ili nepriznavanju nezavisnosti neke države odlu?uje Vlada, a ne Skupština. Poslanik DPS-a tvrdi da parlament i Vlada i sve institucije u Crnoj Gori normalno da misle tako što ?e po?i od interesa Crne Gore i njenih gra?ana .
– Crna Gora mora da ugodi prvo sebi, pa onda da ne pravi nikome štetu ukoliko je to mogu?e i da nastavi da se bavi prije svega svojim interesima, da ugodi prvo sebi, svojim gra?anima i svojoj državi. Ne mogu da razumijem stavove onih koji kažu “mi ?emo na štetu Crne Gore uraditi to i to”. To je potpuno abnormalno, potpuno iskrivljena svijest koju, na žalost, pla?a Balkan evo dugo vremena – ocijenio je Kujovi?.
M.V.
Izvan / Dan