Devastacija obala rijeke Bojane i Ade Boja

October 22, 2008   | Anketë / Anketa, Shtypi / Mediji

Ušce rijeke Bojane u Jadransko more koje je nizom dokumenata, ukljucujuci i Prostorni plan Crne Gore zašticeno kao rezervat prirode i zona za posmatranje ptica, posljednih mjeseci polako nestaje pod naletima gradevinskih mašina lokalnih preduzetnika. Prostornim planom Crne Gore i Generalnim konceptom za Veliku plažu, upravo ovaj dio samog kraja Velike plaže je zašticen kao stanište ptica i mocvarno podrucje gdje je bilo kakva gradnja najstrožije zabranjena.
Samo u toku jula i avgusta, na hiljade kvadratnih metara mocvarnog staništa ptica uz samo korito rijeke Bojane je napadnuto gradevinskim mašinama kojima se prvo ravna teren a nakon toga tako uredene parcele prodaju zainteresovanim kupcima koji su na nekim lokacijama vec zapoceli izgradnju objekata.
Na slici se oznacene ZONE na rijeci Bojani i na samom ostrvu koje su posebno pogodjene nelegalnom gradnjom.
Nakon pritiska MANS-a putem medija i objavljivanja informacije da postoji sumnja da su u kompletni “posao” uzurpiranja drzavne imovine na Bojani umijesani i lokalni policijski sluzbenici, nadlezne inspekcije u saradnji sa policijom su sredinom septembra otpoceli akciju uklanjanja nelegalnih objekata na rijeci Bojani.
KATALOG OBJEKATA NA ADI BOJANI
Katalog objekata na rijeci Bojani sadrži podatke o 420 objekata koji su sagradeni tokom nekoliko prethodnih godina. Prema onome što je vec saopšteno u javnosti, katalog sadrži popis objekata koji su sagradeni do prethodne godine i ne ukljucuju one objekte koji su gradeni tokom ove turisticke sezone.
Prema podacima koje MANS posjeduje, na Adi Bojani je do ove sezone izgradeno preko 18.500 m2 korisnog prostora, što upucuje na zakljucak da se prosjecna velicina kucice za odmor na Bojani krece oko 50m2, dok se u pojedinim slucajevima radi o objektima koji imaju i po više od 200m2.
Informacije do kojih je MANS došao ukazuju i na cinjenicu da ukupna površina uzurpiranog državnog zemljišta u zoni morskog dobra iznosi najmanje 30.000 m2, a ona ne ukljucuje pristupne puteve do pomenutih vikendica kao ni ogroman broj slucajeva uzurpacije koji su se desili samo ovoga ljeta a koji nisu evidentirani u katalogu Morskog Dobra.

Ovdje možete pogledati MAPU lokacija na kojima se nalaze objekti iz kataloga.

Ovdje možete pogledati KATALOG OBJEKATA NA ADI BOJANI.

Ovdje možete preuzeti Katalog u Zip formatu. DOWNLOAD (velicina dokumenta 37.5 MB)
Izvor / Mans