Mans odgovorio bivšem na?elniku ulcinjske policije

October 22, 2008   | Anketë / Anketa, Shtypi / Mediji

Skretanje pažnje sa pravih problema

Podgorica – Zabrinjavaju?a je ?injenica da Uprava policije radije troši vrijeme i kapacitete na objašnjavanje toga kako ukazivanje na kršenje zakona i na?in na koji to MANS radi nije „društveno i kulturološki“ prihvatljivo, nego na stvarno bavljenje problemima u crnogorskom društvu, uklju?uju?i i onaj sa nelegalnom gradnjom i uzurpacijom državne imovine na Adi Bojani – kaže se u reagovanju MANS-a na tvrdnje bivšeg na?elnika ulcinjske policije Sabra Buzukovi?a.
U reagovanju koje je potpisao Dejan Milovac, koordinator MANS-a za prostorno planiranje i izgradnju objekata, kaže se da “analiza svrhe postojanja, na?ina rada i uopšte motiva MANS-a da se bavi problemima na Adi Bojani koju je savjetnik direktora Uprave policije Sabro Buzukovi? uprili?io, iako ni?im izazvana, koristi da MANS bolje shvati kako pojedine institucije ili makar pojedinci u okviru njih vide naš rad”.
– Želimo da vjerujemo da je ovakvo reagovanje prije uzrokovano informacijom da je protiv nekoliko visokih policijskih službenika podnijeta krivi?na prijava, nego nekom vrstom redovnih aktivnosti pra?enja i analize rada nevladinih organizacija, a naro?ito MANS-a. Jasno nam je zašto Buzukovi? na?in rada MANS-a vidi kao „revolucionaran“, a javno iznošenje problema smatra pompeznim i tendecioznim, ali to više govori o trenutnom društvenom ambijentu u kome se Crna Gora nalazi, kao i o nemogu?nosti pojedinaca u Upravi policije da se oslobode odre?enih obrazaca ponašanja koji su bili karakteristika nekog prošlog vremena. Nadamo se da je Buzukovi?, i pored ?injenice da je ova mala analiza došla sa pozicije savjetnika direktora Uprave policije, ipak usamljen u svojim shvatanjima uloge civilnog sektora u crnogorskom društvu, te da ona ne?e biti i jedini odgovor na poziv koji je MANS uputio Veselinu Veljovi?u još po?etkom septembra kada je od njega zatražio da ispita postupanje policijskih službenika u slu?aju Ade Bojane – kazao je Milovac.

KATALOG OBJEKATA NA ADI BOJANI

On je rekao da se MANS, tako?e, nada da ?e Uprava policije prepoznati tu NVO radije kao partnera u borbi protiv kršenja zakona “pa ?ak i kada se radi o njenim službenicima, nego kao nekoga na koga treba vršiti pritisak da svoje aktivnosti uskladi sa ne?im što je „društveno prihvatljivo ponašanje“ po mišljenju par pojedinaca koji još imaju problem da raskrste sa policijskom taktikom nekih prošlih sistema”.
– Što se ti?e same krivi?ne prijave protiv Sabra Buzukovi?a, MANS nikada od njega nije tražio da se javno izjasni o eventualnoj krivici, niti smatramo da za to ima potrebe jer ?e za to imati prilike u toku istražnog procesa. Ipak, ukoliko je sam Buzukovi? imao potrebu da javno polemiše oko krivi?ne prijave, smatramo da bi umjesto analize MANS-a, mnogo zanimljivija i svrsishodnija bila analiza njegove odgovornosti kao na?elnika OB Ulcinj za devastaciju Bojane i uzurpiranje državnog zemljišta u tom periodu. Nadamo se da ovakav stav Uprave policije ipak ne?e uticati na kvalitet procesuiranja krivi?nih prijava koje MANS podnosi ovoj instituciji, jer ?e nakon krivi?nih prijava protiv Buzukovi?a i Lakovi?a, MANS nastaviti da prikuplja dodatne informacije koje mogu ukazati na odgovornost i drugih republi?kih i lokalnih funkcionera za stanje u kakvom se Ada Bojana danas nalazi – kaže se u reagovanju.

D.P.
Izvor / Vijesti