Crna Gora 11. decembra podnosi aplikaciju za ?lanstvo u EU?

November 10, 2008   | Politika

PODGORICA – Crnogorska Vlada ?e aplicirati za status kandidata za ?lanstvo u EU prije 18. decembra kada je predvi?ena sjednica klju?nog tijela briselske administracije –Evropskog savjeta–potvr?eno je Republici u državnom vrhu.
Izvor lista iz državnog vrha je saopštio da je najvjerovatniji datum podnošenja zahtjeva za ?lanstvo 11. decembar, kada bi nakon sjednice Vlade trebalo da bude objelodanjeno pismo odnosno namjera o aplikaciji.
– Politi?ka odluka o aplikaciji je donijeta i mi ?emo to uraditi prije sjednice Evropskog savjeta 18. decembra na kome ?e biti samit svih evropskih lidera. Time bi najvažnijem tijelu EU ostavili rok od nekoliko dana da se upoznaju sa našim namjerama. Svjesni smo da postoje izvjesne rezerve i da preuzimamo politi?ki rizik da bi naša aplikacija jedno vrijeme možda mogla biti nerazmatrana –rekao je sagovornik lista iz državnog vrha.
Evropski savjet je najvažniji politi?ki organ EU koje ?ine predsjednici država ili vlada država ?lanica EU, koje naj?eš?e prate ministri spoljnih poslova kao i predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso. On je objasnio da bi uz aplikaciju, odnosno pismo o namjerama Crne Gore da postane ?lanica EU, išla i Rezolucija o ubrzanju evropskih i evroatlantskih integracija. Sagovornik lista je dodao da je potpredsjednica vlade za evropske integracije Gordana ?urovi? ve? napravila Prijedlog podnošenja zahtjeva za ?lanstvo države u EU.
Izvor / Republika