Parlamentarne stranke još bez zajedni?kog stava o predstavljanju manjina

November 14, 2008   | Politika

Bošnjaci ho?e u sve tri grane vlasti
Predstavnici parlamentarnih stranaka na okruglom stolu o politi?kom predstavljanju manjina opet se nijesu mogli saglasiti kako riješiti pitanje koje najviše ko?i usvajanje zakona o izboru odbornika i poslanika. Oni su u Skupštini iza zatvorenih vrata analizirali rješenja za mjeru kompromisa, ali, umjesto dogovora, razlike su se dodatno produbile.
Okrugli sto je organizovala ameri?ka nevladina organizacija Projekat za etni?ke odnose (PER), ?iji je direktor Livija Plaks upozorila da je “dio crnogorskog društva limitirao manjine i da njihovi predstavnici treba zato da traže ono što je realno i primjenjivo”.
Nadovezao se predsjednik Skupštine i SDP-a Ranko Krivokapi? “rije?ima da nije zadovoljan što parlament nije uspio da ispuni svoje ustavne obaveze a da ta tri-?etiri sporna ?lana treba kona?no usaglasiti”.
– Pitanje predstavljanja manjina u parlamentu valja riješiti u skladu sa Ustavom. Na Crnoj Gori je da napravi zna?ajan napor i zaokruži ustavni sistem u ovoj oblasti. Normom ne treba uskratiti ono što se ostvarilo u životu – rekao je Krivokapi?.
Livija Plaks se založila da se pitanje predstavljanja manjina riješi do kraja godine, navode?i da je za Crnu Goru najvažnije da se zakoni i propisi koji tretiraju tu oblast primijene u praksi.
Nakon sastanka politi?ki predstavnici manjina rekli su da od zahtjeva ne žele da odustanu. Poslanik Bošnja?ke stranke Amer Halilovi? je otišao korak dalje i zatražio da se pitanje predstavljanja Bošnjaka zakonom reguliše i za sudsku, i izvršnu, kao i za zakonodavnu vlast.
– Tražimo samo da se zakonom razradi ustavna kategorija, kojom se jem?i srazmjerna zastupljenost manjina. No, ne zanima nas samo zakonodavna, ve? i sudska i izvršna vlast – kaže Halilovi?.
Lider albanskog Demokratskog saveza Mehmed Bardhi ponovio je da oni ne žele da na bira?kim mjestima gdje glasaju Albanci u podjeli mandata u?estvuje bilo ko osim stranaka sa njihovim nacionalnim predznakom.
– Radi se o glasanju u Ulcinju i Tuzima, kao i nekim bira?kim mjestima u Plavu i Baru. Predlažemo da u?estvuju samo albanske stranke koje ispune predvi?eni cenzus – rekao je Bardhi.
M.V.
Izvor / DAN