Port Milena se pretvara u ekološku bombu – Video

December 4, 2008   | Intervista / Intervju

Kanal na Velikoj plaži, koji nosi ime potonje crnogorske kraljice Milene, ju?e je bio potpuno odsje?en od mora. Snažna bura i jak jugoisto?ni vjetar potiskivali su pijesak u kanal na ?ijem uš?u na samom po?etku Velike plaže nije bilo ni pedlja vode.
“Ovo vidim prvi put. Sluti na katastrofu”, rije?i ribara, koji se ju?e zadesio na uš?u, najbolje odslikavaju stanje u kome se kanal nalazi.
Ostavljen zubu vremena, nebrizi lokalnih i republi?kih vlasti i okolnog stanovništva, kanal je ju?e bio na izdisaju. Ribari strahuju da bi odsustvo svježe morske vode, moglo kanal da pretvori u kanalizacionu baruštinu, što bi se, bez sumnje, kobno reflektovalo na živi svijet u njemu. Kod mosta, u Port Milenu uliva se rje?ica Bratica koja sa sobom nosi kanalizaciju znatnog dijela grada. Osim toga, u kanalu su i kanalizacioni ispusti dijela okolnih doma?instava i poslovnih objekata sa lijeve obale.
Mještanin Bilal Kurtovi?, koji godinama barku od nevremena ?uva u Port Milleni, posljednjih nekoliko dana muku mu?i kako da po?e u ribolov.
“Jutros sam sam vadio kamenje sa uš?a kako bih mogao barku da provu?em do potrebne dubine. No, sada je svaki izlazak na more neizvjestan jer je pitanje da li ?u barku mo?i uvu?i u kanal ili je ostaviti da je talasi razbiju. A svi su nam obe?avali da ?e kanal biti plovan. ?ak su lani i bagere bili doveli, srušili nekoliko ribarskih ku?ica i kada smo pomislili da ?e produbiti i proširiti kanal, mašine su nestale bez traga”, žalio se Kurtovi?.
Brojna upozorenja civilnog sektora i ribara u posljednjih nekoliko godina, koja su ukazivala na opasnost da Port Milena, odsjecanjem od mora, može postati ekološka bomba sa dalekosežnim posljedicama, nijesu urodila plodom. ?ekaju?i novi most, nekada najve?e prirodno mrestilište ribe na Jadranu nestaje dok crnogorska i ulcinjska javnost sluša obe?anja visokih Vladinih i opštinskih zvani?nika da ?e kanal dovesti u red.
Izvor / Vijesti

YouTube Preview Image