Crna Gora i dalje jedna od najsiromašnijih država Evrope

December 14, 2008   | Ekonomia / Ekonomija

PODGORICA – Crna Gora je, prema podacima Eurostata, jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi, iako njen bruto doma?i proizvod (BDP) bilježi zna?ajan rast od 2005. godine.
»BDP po stanovniku u Crnoj Gori iznosio je prošle godine 41 odsto evropskog, a individualna potrošnja 44 odsto«, navedeno je u Eurostatovom Izvještaju o BDP-u, potrošnji i cijenama u zemljama Evropske unije (EU), koji je obuhvatio i države kandidate, zapadno-balkanske, kao i Island, Norvešku i Švajcarsku.
Iz Eurostata su kazali da se podaci za Crnu Goru temelje na procjeni bruto doma?eg proizvoda za prošlu godinu, ali i pored toga država bilježi impresivan rast u samo tri godine.
Manji BDP po stanovniku od Crne Gore ima Bugarska, ?lanica EU, koji je prošle godine iznosio 37 odsto evropskog prosje?nog, dok je rumunski na nivou crnogorskog. I Makedonija, koja ima status kandidata za ?lanstvo u EU, ima bruto doma?i proizvod po stanovniku manji od crnogorskog i on je prošle godine iznosio 30 odsto evropskog prosje?nog.
Zna?ajan rast BDP-a bilježi i Bosna i Hercegovina (BiH), ali je on prošle godine iznosio samo 29 odsto prosje?nog evropskog, dok albanski iznosi svega ?etvrtinu prosjeka u EU.
Srbija je prošle godine imala BDP po stanovniku na nivou od 33 odsto evropskog, a Hrvatska 54 odsto. U Sloveniji BDP po stanovniku iznosi relativno visokih 89 odsto i prosje?no godišnje raste jedan odsto.
Prema Izvještaju Eurostata, u jugoisto?noj Evropi su i najniže cijene, na nivou 50 odsto prosje?nih evropskih, ?ak i nižem.
Najbolje u EU žive gra?ani Irske gdje je BDP po stanovniku 150 odsto evropskog prosjeka. Iako se formalno najviši iznos, od 267 odsto prosje?nog, bilježi u Luksemburgu, to je posljedica pozicije te države kao sjedišta mnogih kompanija zbog poreskih olakšica.
Nakon Irske slijede gra?ani Holandije sa BDP od 131odsto prosje?nog u EU, Austrije sa 124 odsto, Švedske sa 122 odsto, Danske 120 odsto, Njema?ke 115 odsto prosjeka, a Italijani žive tek jedan odsto iznad prosjeka svih država ?lanica Unije.
Najve?e evropske ekonomije, me?utim, od 2005. do prošle godine bilježe pad BDP-a po stanovniku u odnosu na evropski prosjek. Francuski je smanjen sa 111 na 109 odsto, britanski sa 122 na 119 odsto, njema?ki sa 117 na 115, a italijanski sa 105 na sadašnjih 101 odsto.
Nove pak ?lanice uglavnom bilježe rast ili stagnaciju. Me?u njima najbrži rast bilježile su proteklih godina Estonija, Letonija, Litvanija, Slova?ka i Rumunija, dok je životni standard gra?ana uglavnom stagnirao u Ma?arskoj, na Kipru i Malti.
Daleko najbolje u Evropi, žive gra?ani Norveške, koja nije ?lanica EU. Njen BDP po stanovniku iznosi 179 odsto prosjeka u EU. Podatak o eurozoni govori da u prosjeku gra?ani koji dijele zajedni?ku valutu žive oko dest odsto bolje od prosjeka Unije.
U Islandu je krajem 2005. godine BDP po stanovniku iznosio je 130 odsto prosjeka EU, 2006. 124 odsto, a prošle 119 odsto.
Nakon finansijske i ekonomske krize u Eurostatu o?ekuju da ?e ove godine ta brojka vjerovatno još pasti.
O?ekuje se i da ?e ekonomije stagnirati u svim državama Unije.
Izvor / Mina-business