Krgovi?: Naredne godine bez kreditnih ograni?enja za banke

December 14, 2008   | Ekonomia / Ekonomija

PODGORICA – Centralna banka Crne Gore (CBCG) ne?e naredne godine ne?e uvoditi kreditna ograni?eenja bankarskom sektoru, najavio je predstednik Savjeta te institucije, Ljubiša Krgovi?.
»Mislim da nema potrebe posezati za mjerom kreditnih ograni?enja. Ta mjera je imala svoje opravdanje u ovoj godini«, rekao je Krgovi?.
U CBCG, kako je dodao, razmišljaju da eventualno odobravanje novih kredita vežu za nove izvore finansiranja i za bolje upravljanje likvidnoš?u.
Krgovi? je kazao da i dalje ostaje pri ocjeni da je bankarski sistem u Crnoj Gori stabilan i siguran, prenosi Radio Antena M. Savjet CBCG je krajem prošle godine usvojio set mjera u cilju usporavanja kreditnog rasta, koje su na snazi od januara. Dopunom Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom uvedena su izvjesna ograni?enja u obavljanju kreditnih poslova banaka.
Najve?a ograni?enja važe za najve?e banke, zbog ocjene da bi negativne posljedice kreditne ekspanzije tih subjekata najviše uticale na sigurnost i stabilnost bankarskog sistema, kao i zbog principa pravi?nosti prema malim. Prema ovoj Odluci, banka koja ima neto kredite kao poziciju bilansa više od 200 miliona EUR može ostvarivati njihov godišnji rast najviše do 30 odsto u odnosu na stanje na kraju prethodne poslovne godine.
Bankama koja imaju od 100 miliona do 200 miliona EUR neto kredita taj rast je ograni?en na najviše 40 odsto, a ostalima na 60.
Izvor / Mina-business