Lalovi?: Crna Gora nije odgovorila na svjetsku krizu

December 14, 2008   | Turizmi / Turizam

PODGORICA – Crna Gora nije spremno odgovorila na svjetsku ekonomsku krizu, koja je dodatno uticala na smanjenje putovanja ruskih, ali i gostiju iz zapadne Evrope, smatra direktor budvanskog hotela »Šajo«, Milorad Lalovi?.
On je kazao da odlaze i Rusi, koji su masovno boravili u Crnoj Gori proteklih godina.
»Oni traže nove destinacije i izazove, a u me?uvremenu je uslijedila globalna ekonomska kriza koja ?e dodatno skratiti putovanja i ruskih turista i onih iz zapadne Evrope«, rekao je Lalovi? beogradskoj Politici.
Sa crnogorske obale su, prema njegovim rije?ima, davno otišli Nijemci, Englezi, Francuzi, Italijani i Skandinavci, a sve manje je i gostiju iz regiona.
»Sve je manje i gostiju iz Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH) i Makedonije koji su decenijama masovno ljetovali od Igala do Bojane«, dodao je Lalovi?.
On smatra da je Crna Gora nedostupna stranim turistima i zbog visokih troškova avionskog prevoza.
»Nacionalni avioprevoznik ima visoke cijene, drumski saobra?aj je i dalje veoma loš, tako?e i brodski. Mislim da hotelijeri sa avioprevoznikom treba da postignu dogovor o obaranju cijena i da pritom i sami finansijski u?estvuju«, smatra Lalovi?.
Potrebno je, kako je dodao, dovesti strane novinare da opišu sve ono što valja na južnom Jadranu, ali i da ukažu na propuste. Lalovi? je upozorio da su plaže tokom ve?eg dijela godine neure?ene, pune granja i otpada, gra?evinske deponije su na sve strane, nema dovoljno dobrih hotela.
»Potrebno je stvoriti turisti?ku atmosferu koja traje cijele godine, a ne da bude kao do sada, kada odu posljednji ljetnji gosti zaboravimo da smo turisti?ka zemlja«, rekao je Lalovi?.
Izvor / Mina-business