Milan Ro?en primio ambasadora SAD Roderika Mura

December 14, 2008   | Lajmet / Vijesti

Ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Ro?en primio je danas ambasadora SAD Roderika Mura i delegaciju Ameri?ke privredne komore u Podgorici, na ?elu sa izvršnim direktorom, Ri?ardom Dani?i?em.
Ministar Ro?en je u sadržajnom i otvorenom razgovoru pozdravio formiranje ove ameri?ke asocijacije u Crnoj Gori, i naglasio njen zna?aj za unapre?enje ekonomskih i sveukupnih veza dvije zemlje. On je tako?e izrazio spremnost Vlade da pruži punu podršku projektima i planovima Komore kao i zadovoljstvo što je Amerika i ovim ?inom pokazala da prepoznaje prave potrebe i interese Crne Gore i njenih gra?ana.
Izvršni direktor kao i ostali prisutni ?lanovi Komore, upoznali su ministra sa dosadašnjim aktivnostima i budu?im planovima Komore i naglasili da otvaranje ove asocijacije predstavlja strateški važan potez za kreiranje pozitivnog imidža Crne Gore u SAD. Dodali su da njen cilj predstavlja privla?enje ameri?kih investicija u Crnu Goru, povezivanje biznis i kulturnih krugova dvije prijateljske zemlje, a može igrati važnu ulogu i u ja?anju veza sa crnogorskom dijasporom u SAD.
Ambasador Mur je izme?u ostalog istakao da Crna Gora i dalje može ra?unati na nepodijeljenu podršku SAD na putu evropskih i evroatlanskih integracija.
Ministar Ro?en je zahvalio na kontinuiranoj podršci koju SAD pruža naporima Crne Gore na putu ostvarivanja njenih strateških ciljeva, istakavši da evropska i evroatlantska integracija svih zemalja Zapadnog Balkana predstavlja dodatnu garanciju za dugoro?nu stabilnost regiona, što ?e ga u?initi još atraktivnijim za strane investitore.
Izvor / Vlada Republike Crne Gore