Crna Gora aplicira za ?lanstvo u EU

December 15, 2008   | Politika

Podgorica, Brisel – Crnogorski premijer Milo ?ukanovi? predao je francuskom predsedniku Nikoli Sarkoziju zvani?an zahtev Crne Gore da dobije status kandidata za ?lanstvo u EU.
Ovo je veliki dan za Crnu Goru, staru evropsku državu, a opet najmla?u ?lanicu Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope. Ovo je veliki dan i za Balkan i sve kandidate i potencijalne kandidate za ?lanstvo u Evropskoj uniji”, rekao je ?ukanovi?, posle uru?enja aplikacije.
Sastanku ?ukanovi?a i Sarkozija u Jelisejskoj palati prisustvovao je i komesar za proširenje EU Oli Ren, a sa ?ukanovi?em su u Pariz otputovali i potpredsednica crnogorske vlade Gordana ?urovi? i ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Ro?en.
Predaja zahteva u Podogrici se ocenjuje kao po?etak najvažnije faze pred punopravno ?lanstvo Crne Gore u EU.
Iako je najpre iz Brisela sugerisano odlaganje predaje zahteva na izvesno vreme zbog problema unutar EU, šef crnogorske diplomatije Milan Ro?en kaže da je sve ura?eno u konsultacijama sa Briselom i zemljama ?lanicama EU, pre svega sa Francuskom.
Predsednik Crne Gore Filip Vujanovi? o?ekuje da ?e se Brisel tokom ?eškog predsedavanja EU izjasniti o crnogorskom zahtevu za ?lanstvo u Evropskoj uniji.
Vujanovi? je novinarima na Žabljaku rekao da je Prag u programu predsedavanja EU me?u prioritetima posebno pozicionirao pitanje pridruživanja zapadnog Balkana.
Kada Crna Gora zvani?no preda aplikaciju, Savet EU daje mandat Evropskoj komisiji da iznese mišljenje o zahtevu države za ?lanstvo.
Evropska komisija tada šalje državi potencijalnom kandidatu upitnik sa gotovo 4.500 pitanja kojima su obuhva?ene sve institucije i oblasti.
Na osnovu dobijenih odgovora, Evropska komisija pravi presek stanja u zemlji koja aplicira.
Državi potencijalnom kandidatu neformalno se daje rok od tri meseca da pošalje odgovore.
Nakon toga o?ekuje se da u slede?ih nekoliko meseci, obi?no pola godine, Evropska komisija da pozitivno mišljenje na zahtev za ?lanstvo, takozvani Avis.
Potom lideri ?lanica Evropske unije mogu formalno da daju Crnoj Gori status kandidata za ?lanstvo u EU.

Ren: Istorijska prekretnica Crne Gore

Evropski komesar za proširenje Oli Ren pozdravio je zahtev Crne Gore za ?lanstvo u Evropskoj uniji.
“Danas je Crna Gora dostigla istorijsku prekretnicu koja ozna?ava važno opredeljenje zemlje ka zajedni?kim evropskim vrednostima”, istakao je Ren i dodao da je sada na Savetu da odlu?i o daljim koracima.
Evropski komesar je naglasio da je Komisija spremna da pripremi mišljenje o aplikaciji Crne Gore, ukoliko je Savet pozove da to u?ini i dodao da je Crna Gora ostvarila zna?ajan napredak u pripremama za evropske integracije.
“Postoji snažan konsenzus o pitanju evropskih integracija: napredak u primeni Privremenog sporazuma je bio pozitivan i Crna Gora je imala konstruktivnu i stabiliziraju?u ulogu u regionu”, rekao je on.
Ren je naglasio da je “evropska perspektiva zemalja zapadnog Balkana, uklju?uju?i i Crne Gore, klju?na za stabilnost i prosperitet regiona i EU”.

?estitke iz Srbije

Potpredsednik Vlade za evropske integracija Božidar ?eli? ?estitao je Crnoj Gori, u ime Srbije, na predaji zahteva za dobijanje statusa kandidata za ?lanstvo u Evropskoj uniji, saopšteno je iz kabineta.
U pismu upu?enom predsedniku Vlade Crne Gore Milu ?ukanovi?u ?eli? je naglasio da je to zna?ajan doga?aj ne samo za Crnu Goru i njene gra?ane, ve? i za sve zemlje zapadnog Balkana.
“Vaša predaja zahteva za dobijanje statusa kandidata za ?lanstvo u Evropskoj uniji ja?a i u?vrš?uje evropsku perspektivu ?itavog regiona”, navodi se u pismu.
Tako?e, direktorka Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milica Delevi? izjavila je Fonetu da se raduje svakom uspehu zemlje regiona, jer to predstavlja korak napred za ceo region.
“Iskreno želim uspeh Crnoj Gori. Nadam se da ?e 2009. godina, poput 2005, biti godina kada ?e se sve države regiona pomeriti bar po jedan korak napred i da ?e postati prava godina pridruživanja”, navela je Milica Delevi?.
Izvor / B 92