U Tuzima ju?e otvorena medresa – prva islamska ustanova u Crnoj Gori

December 15, 2008   | Shtypi / Mediji

Me?uvjerska tolerancija – zalog za zajedni?ku budu?nost
– Otvaranje Medrese je novi doprinos kvalitetnim odnosima Crne Gore i islamske zajednice u Crnoj Gori, koji su, poštuju?i odvojenost vjere i države, uvijek djelovali u funkciji afirmacije me?ukonfesionalne, me?unacionalne i me?ukulturalne saradnje, svjesni da je ta vrijednost, naslije?ena iz naše istorije, sjajna zaloga za zajedni?ku budu?nost, istakao crnogorski predsjednik Filip Vujanovi?

Podgorica, 5. decembra – U Tuzima je danas sve?ano otvorena Medresa, prva islamska srednjoškolska ustanova u Crnoj Gori, ?iji po?etak rada su, simboli?nim presijecanjem vrpce, obilježili crnogorski predsjednik Filip Vujanovi? i reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzi?.
Ova škola u kojoj ?e, kako je saopšteno, biti afirmisane univerzalne civilizacijske vrijednosti, a njenim polaznicima omogu?i?e da u izvanrednim uslovima sti?u, kako vjerska tako i opšta znanja.
– Otvaranje medrese je novi doprinos kvalitetnim odnosima Crne Gore i islamske zajednice u Crnoj Gori, koji su, poštuju?i odvojenost vjere i države, uvijek djelovali u funkciji afirmacije me?ukonfesionalne, me?unacionalne i me?ukulturalne saradnje, svjesni da je ta vrijednost, naslije?ena iz naše istorije, sjajna zaloga za zajedni?ku budu?nost, istakao je Vujanovi?.
Podsje?aju?i da je Medresa otvorena nakon više od osam godina gradnje, crnogorski predsjednik je istakao da se radi o izuzetnom arhitektonskom zdanju, koje nudi izvanredne uslove za široko obrazovanje, kako multidisciplinarno, tako i vjersko. Vujanovi? je saopštio da je agencije turske Vlade TIKA, koja je i glavni donator škole, finansirala brojne projekte u gotovo svim opštinama u državi, rukovode?i se potrebama lokalnog stanovništva.
Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzi?, saopštio je da ova škola omogu?ava vjerska i druga znanja i da ?e se raditi i na sadržajima koji doprinose opštoj kulturi. On je podsjetio da je posljednja Medresa u Crnoj Gori zatvorena poslije 1918. godine.
– Nijesam istori?ar, ali ispada da su Crna Gora i Muslimani u njoj izgubili svoj obrazovni sistem onda kada je ova zemlja izgubila državnost. Sada, nakon njene obnove, Muslimani ponovo dobijaju svoje obrazovne institucije. Mi imamo obavezu da polaznike škole dobro obrazujemo i vaspitamo, odnosno odgojimo, u duhu o?uvanja razli?itosti, kazao je Fejzi?.
Na današnjoj sve?anosti pro?itane su ?estitke koje su, povodom otvaranja škole, uputili crnogorski premijer Milo ?ukanovi? i gradona?elnik Podgorice Miomir Mugoša, ?ije poruke izražavaju uvjerenje da ?e otvaranje Medrese doprinijeti još ve?em približavanju crnogorskih gra?ana, bez obzira na njihovo razli?ito vjersko opredjeljenje, te da ?e to biti još jedan doprinos stabilnosti države.
Predstavnici Islamske zajednice u Crnoj Gori uru?ili su danas zahvalnice institucijama, kompanijama, pojednicima… koji su podržali projekat otvaranja medrese, me?u kojima su predsjednik Vujanovi? i gradona?elnik Mugoša.
Izgradnja medrese zapo?eta je u maju 2000. godine. Zna?ajnu finansijsku pomo?, kako je saopšteno, pružila je Islamska banka za razvoj iz Saudijske Arabije, a obavezu potpune izgradnje škole preuzela je turska vladina organizacija za me?unarodnu saradnju i razvoj – TIKA, koja je i najve?i donator ovog objekta.
Nastavu poha?a 64 u?enika iz Podgorice, Tuzi, Rožaja, Bijelog Polja, Berana i Nikši?a.

Afirmacija univerzalnih vrijednosti

– Živimo na prostoru gdje se susrije?u Istok i Zapad, velike svjetske religije, civilizacije i kulture, a istorija Crne Gore nas je nau?ila da je uslov opstanka i razvoja u me?unacionalnom, me?uvjerskom i me?ukuluturalnom skladu. Jedino takav sklad garantuje nam izvanrednu perspektivu, u koju zaista ne sumnjamo, poru?io je Filip Vujanovi?
Crnogorski predsjednik je kazao da ?e polaznici medrese, u dijelu opšteg obrazovanja, imati nastavu po najvišim standardima koje, kako je kazao, “slijedi Ministarstvo prosvjete i crnogorski obrazovni sistem uopšte”.
– Siguran sam da ?e vjerska nastava biti u funkciji promocije univerzalnih vrijednosti – afirmacije mira, sklada, tolerancije, ljubavi i suživota, poru?io je crnogorski predsjednik.

Mostovi saradnje davno uspostavljeni

Ministar me?unarodnih odnosa u Vladi Turske Mustafa Said Jazikioglu kazao je da “ovakve škole šire mir i toleranciju”, i da je “most koji povezuje Crnu Goru i Tursku uspostavljen davno”.
– Naše dobre veze su sve uo?ljivije. Imamo bezvizni režim izme?u Crne Gore i Turske, kao i potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Turska Vlada, preko svoje agencije TIKA usmjerava preko tri milijarde dolara pomo?i zemljama u kojima ima otvorena predstavništva. U Crnoj Gori smo otvorili kancelariju u maju ove godine i za kratko vrijeme pokrenuli nekoliko projekata, saopštio predstavnik Vlade Turske.

V.Šofranac
Izvor / Pobjeda

YouTube Preview Image