Ulcinj: Porodice Rudovi? i Deli? traže od države da im vrati imovinu predaka – Video

December 15, 2008   | Shoqëria / Društvo

Ulcinj – Stare ulcinjske familije Rudovi? i Deli?, koje u sporu sa državom pred Komisijom za povra?aj i obešte?enje i Ministarstvom finansija pokušavaju da vrate imovinu u Štoju oduzetu 1950. godine, strahuju da bi od cijelog posla korist mogla da imaju tre?a lica. Atraktivni posjed u zale?u Velike plaže, kako je kazao jedan od nasljednika bivših vlasnika Peko Rudovi?, na meti je „Ulcinjske rivijere“ koja, prema njegovim rije?ima, tu imovinu tretira kao svoju.
– I bivše rukovodstvo Ulcinjske rivijere govorilo je o ?eškom kampu kao imovini firme. Takva politika nastavlja se i sada kada je na ?elo kolektiva došao Mikan Zec. Naša saznanja govore da i nova uprava „Ulcinjske rivijere“ pokušava da imovinu naših predaka, koja je trenutno u vlasništvu države, prevede na svoje ime – kazali su ju?e „Vijestima“ Rudovi? i Zefa Deli?. Oni sumnjaju da je vra?anje imovinje u Štoju „vrlo selektivno“.
– Od 113.750 metara kvadratnih površine , koja nam je u vidu jedne parcele oduzeta 1950, 40 godina kasnije vra?eno nam je oko 33 hiljade metara kvadratnih. U me?uvremenu, u istom pojasu, imovina je vra?ena nekim komšijama i ro?acima ali ne i nama- kazao je Rudovi?.

Izvršni direktor „Ulcinjske rivijere“ Mikan Zec ju?e nije htio detaljnije da komentariše optužbe nasljednika bivših vlasnika ?eškog kampa.
– Samo pokušavamo da odbranimo imovinu „Ulcinjske rivijere“ – kratko je u telefonskom razgovoru Zec ju?e kazao „Vijestima“.
Podgori?ki advokat Zoran Piperovi?, koji zastupa porodice Rudovi? i Deli?, vjeruje da ?e zemljište biti vra?eno nasljednicima bivših vlasnika.
– Predmet je ?ist kao suza i ako ima zahtjeva koji se temelji na pravdi, pravi?nosti ljudskoj i božjoj i moralu, onda je to ovaj. Ovo definitivno nije pravni?ka pri?a, budu?i da je sve kristalno jasno. Samo treba staviti ruku na srce i re?i da ne postoji niti jedan razlog da se ovim ljudima ne vrati ta imovina – kazao je Piperovi?.

Rješenjem sreske ekspropricione komisije iz 1950, ku?a sa imovinom od 113,750m kvadratnih familija Dede, ?oke i Marka Rudovi?a i Zefe Deli?a, eksproprisana je radi formiranja poljoprivrednog dobra Jadran u svrhu izvo?enja melioracionih radova. ?etrdeset godina kasnije, država je porodicama vratila 33.639 metara kvadratnih, dok je preostalih oko 80 hiljada metara kvadratnih stavljeno na „stand by“ do donošenja saveznih propisa iz oblasti turizma. Opštinska komisija za povra?aj i obešte?enje prije dvije godine vratila je preostalu imovinu Rudovi?ima i Deli?u ali je rješenje, na žalbu državnog tužilaštva, ukinulo je Ministarstvo finansija i vratilo na ponovni postupak.

Piperovi? je kazao da melioracioni radovi nikada nijesu izvedeni na oduzetim imanjima porodica Rudovi? i Deli?. On je rekao da porodicama nije pla?en ni cent obešte?enja, da nije izvršena kompenzacija niti bilo što drugo što bi li?ilo na obešte?enje ili kompenzaciju.
– Država ne spori ?injenice da na oduzetom zemljištu nije ura?eno ono što je trebalo i da porodice nijesu obešte?ene na bilo koji na?in. Po zakonu o povra?aju i obešte?enju, stvar je vrlo jasna – imovinu bi trebalo vratiti nasljednicima bivših vlasnika i tako ih poštedjeti muka i opravdanih bojazni – kazao je Piperovi?. On je kazao da je svu imovinu trebalo vratiti još 1990.
– Država pedesete oduzima zemljište radi melioracije, a 40 godina kasnije ?eka savezne propise iako zna da imovina u me?uvremenu nije privedena namjeni. Uostalom, koji su to savezni propisi donijeti s obzirom na to da „savezne države“ više nema – pitao je Piperovi?.

Navode?i da su zahtjevi Rudovi?a i Deli?a ?isti, moralni, pravedni i zakoniti, Piperovi? je kazao da nije imao namjeru da se u ovom slu?aju za sada obra?a javnosti „ali su porodice zabrinute jer su saznale da se pored njih i države, za posjed interesuje i „Ulcinjska rivijera“ i želi da ga iz ovih ili onih razloga uknjiži na svoje ime“.
– U razgovoru sa njima kazao sam im da ne postoje pravni ni moralni razlozi da se tako nešto može dogoditi. Imovina se vodi na državu, a da bi je „Ulcinjska rivijera“ prevela na svoje ime izme?u nje i države mora da postoji neki pravni posao. Dakle, niti ima pravnog osnova niti je moralno uzimati tu?u imovinu- kazao je Piperovi?. Osvr?u?i se na odluku Ministarstva finansija da ukine rješenje o povra?aju, on je kazao da je odluka bazirana na izvještaju vještaka koji je konstatovao da su „postopice i stazice izme?u baraka, putevi“.

– Nema tamo puteva, to je obi?no smetlište od koga prijeti zaraza cijelom gradu. To je u novom izvještaju od 8.10. konstatovao i vještak Andrija Marnikovi?. Da se bilo ko iz tužilaštva bar jednom odazvao na brojne pozive i izašao na lice mjesta, konstatovao bi to isto – kazao je Piperovi?.
– Da je sre?e, ovi ljudi ne bi trebali advokata. Dovoljan bi bio inicijalni akt prema Vladi i tu bi se pri?a završila- kazao je Piperovi?.

Ni cunami ne stiže do imanja, a kamoli morsko dobro

U odgovoru na žalbu državnog tužioca, Piperovi? je kazao da morsko dobro ne može biti razlog nevra?anja imovine.
– Ni cunami ne može sti?i dotle, a kamoli zakonom utvr?ena zona morskog dobra koja važi za sve opštine osim za Ulcinj. Uostalom, proširenje zone morskog dobra svojevremeno, odra?eno je samo za Ulcinj i to uredbom Vlade iako je zakonom propisano da je to posao Skupštine – kazao je Piperovi?. On je dodao da u istom pojasu i na istoj udaljenosti od mora ve? postoje uknjižbe drugih fizi?kih i pravnih lica.

Odluka katastra primjer drskosti i neznanja

Piperovi? da je Uprava za nekretnine, odnosno njenapodru?na jedinica Ulcinj “vrlo specifi?an organ”..
– S obzirom na to da je podru?na jedinica Ulcinj vrlo specifi?an organ, onda se neke stvari ne rješavaju na na?in kako bi trebalo. Jasno sam u zahtjevu naveo da tražim dio imovine za koji su oni sami kazali da ?eka savezne propise. Katastar odbacuje moj zahtjev i u rješenju kaže da je o ovom predmetu ve? jednom cjelokupno odlu?eno i da je to presu?ena stvar. ?ovjek ne treba da studira pravo, dovoljno je da pro?e pored zdanja tog fakulteta da bi znao da to nema blage veze. Odmah sam uputio žalbu Ministarstvu fininasija i ne znam šta je sporno ministru Igoru Lukši?u da još ne odlu?i po ovoj žalbi i ukine rješenje ulcinjskog katastra koje je par ekselans primjer bezakonja, drskosti i neznanja- kazao je Piperovi?. On je apelovao na ministarstvo da što prije odlu?i po žalbi i pozvao regionlannu komisiju u Baru da hitno zakaže glavnu raspravu.

Generalni problem

Problem porodica Rudovi? i Deli? sa povra?ajem imovine u Štoju nije usamljen. Povra?aj imovine pred komisijom ili drugim državnim i opštinskim strukturama ?ekaju porodice Ivanovi?, Rudovi?, Škrelja, ?onovi?, Makovi?… Oni su apelovali na sve državne strukture da prije donošenja bilo kakvih planova za Veliku plažu, riješe imovinska pitanja tim prije što su postupci u toku.
S.A

Izvor / Vijesti

YouTube Preview Image
1